Se opptak av frokostmøtet her:

Tid: Torsdag 26. november 2020, kl. 08:00-09:00
Sted: Digitalt møte – delta fra hvor som helst

EU-landene står på terskelen til en massiv grønn rehabiliteringsbølge av eksisterende boliger. Renovation Wave Strategy skal renovere 35 millioner bygninger og skape 160 000 nye grønne jobber innen 2030.

Dramatiske reduksjoner av klimagassutslipp er nødvendig frem til 2030. Det krever mer bruk av fornybar elektrisitet. Da er ENØK, grønne lån, gjenbruk og sirkulærøkonomi nødvendig i bolig-Norge.

Hva må Norge gjøre for å surfe på toppen av rehabiliteringsbølgen, og hvordan skal bolig-Norge lykkes med ENØK?

NBBL inviterer til debatt mellom Ruth Grung (Ap) og Liv Kari Eskeland (H), i Stortingets energi-og miljøkomité. NBBL utfordrer med konkrete politiske løsninger og praktiske erfaringer fra boligbyggelagene.

Spørsmål?

Christian-Marius Stryken
Direktør interessepolitikk og jus
cms@nbbl.no
92032407 92032407
Christian Fredrik Mathisen
Direktør innovasjon og kompetanseutvikling
cfm@nbbl.no
47242824 47242824

Du kan se opptak fra tidligere frokostmøter på vår YouTube-kanal.