Tid: Tirsdag 10. november 2020, kl. 08.00-09.30
Sted: Digitalt møte – delta fra hvor som helst

De fleste eldre ønsker å bli boende hjemme foran å flytte til en omsorgsbolig eller på sykehjem, og dette vil også kommunene spare på. I de kommende årene kommer antallet eldre til å øke drastisk. Slik situasjonen er i dag, er svært få boliger egnet for at eldre kan bo hjemme lengst mulig. Derfor må gode boliger for eldre settes på dagsorden.

På frokostmøtet presenterer vi nyere forskning og konkrete erfaringer som gir innspill til hvordan eldre kan bo trygt og godt – og lengst mulig – i egen bolig. Vi har spesielt fokus på hvordan man kan løse utfordringer i distrikts-Norge.

Program

Se fullt program for frokostmøtet

pdf - 1,12 Mb

Spørsmål?

Bente Johansen
Spesialrådgiver
bj@nbbl.no
97122544 97122544

Du kan se opptak fra tidligere frokostmøter på vår YouTube-kanal.