Frokostmøte: Hvordan når vi 10 TWh-målet?

 

Tiltakene finnes – men vil politikerne ha dem?

Det er bred politisk enighet om at det skal spares 10 Twh i eksisterende bygningsmasse innen 2030. Men er de konkrete planene som foreligger ambisiøse nok for å nå denne målsetningen?

Dato: 25. Januar 2018
Tid: 08.30-10.00 (frokostservering fra 08.00) 
Hvor: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Møterom «Hvelvet»

Meld deg på

En rapport utarbeidet av rådgivningsselskapet Gehør på oppdrag fra NBBL viser at eksisterende boligblokker kan spare 1,5 Twh frem mot 2030, men at dagens virkemiddelapparat ikke bidrar til å utløse dette energisparingspotensialet. 
Hva må til for å utløse boligsektorens potensiale for energisparing – og er politikerne villige til å gjøre tilpasningene som trengs?

 

Program:

08.30    Velkommen v/NBBL

08.35    Presentasjon av rapporten «Virkemidler for energieffektivisering i borettslag/sameier»
v/Isak Oksvold, Gehør

08.50    Kommentar til rapporten v/Ketil Krogstad, NBBL

09.00    Kommentar til rapporten v/Guro Hauge, ZERO

09.10    Kommentar til rapporten v/Lars Iddeng, USBL

09.20    Paneldebatt: Hvordan realiserer vi sparepotensialet i boligbygg? 
             Lars Haltbrekken (SV)
             Stefan Heggelund (H)
             Guro Hauge (ZERO)
             Ketil Krogstad (NBBL) 
  

Debattleder: Tore Johannesen, NBBL        

Meld deg på