Vågsbygd Borettslag trengte rehabilitering. En gjennomgang av bygningenes tilstand avdekket:

 • Ingen/dårlig isolering
 • Kuldebroer
 • Omfattende luftlekkasjer; trykktesting før rehabilitering viste 19 luftutskiftinger pr. time
 • Trekk og kalde gulv

I tillegg ønsket beboerne seg:

 • Tilleggsisolering
 • Nye vinduer og dører

Rehabiliteringen av Vågsbygd Borettslag inngår i rammetilskuddsavtalen Sørlandet Boligbyggelag har med Enova. Prosjektet ble vedtatt på ordinær generalforsamling 26. mai 2010.

Hva er gjort?
Vågsbygd Borettslag er det andre prosjektet i Kristiansand med 4-mannsboliger som oppgraderes til lavenergistandard. Oppvarmingsbehovet skal reduseres med nesten 80 prosent, gjennom etterisolering og redusering av kuldebroer og trekk. På bakgrunn av utredninger og ønsker ble følgende tiltak valgt:

 • Tilleggsisolering i tak,gulv og vegger
 • Utskifting av vinduer og balkongdører
 • Minimering av kuldebroer og luftlekkasjer

Kostnader og besparelser
Totale kostnader: kr. 9,5 mill., som finansieres ved lån i Husbanken og støtte fra Enova gjennom rammetilskuddsavtalen på kr. 290 000,-. Når reduserte oppvarmingskostnader og skattefradrag tas med, beregnes bokostnadene etter rehabilitering å bli kr. 3 600,- pr. mnd.

Evaluering og erfaringer 
Prosjektet viser at typiske 4-mannsboliger fra 1950-tallet er velegnet for å kunne oppgraderes til lavenergiboliger. Det er positive muntlige tilbakemeldinger fra beboerne:

 • Beboerne er svært fornøyde med de godt isolerte leilighetene.
 • De er svært fornøyde med leiligheter uten trekk.

I tillegg har oppgraderingen av Vågsbygd Borettslag ført til:

 • Store energibesparelser
 • Bedre orienterbarhet for synshemmede

Nøkkelinformasjon

Adresse Åsveien 1, 2, 3, 4, 52, Vågsbygd ringvei 36, 4621 Kristiansand
Byggeier Vågsbygd Borettslag

Før rehabilitering:

Byggeår 1951
Antall leiligheter 24 fordelt i 6 4-mannsboliger
Boligtype 3-roms på 70 m2
Varmeforsyning Elektrisk, varmepumper og vedfyring
Arkitekt Hans Matzow ark. M.N.A.L.

Etter rehabilitering:

Ferdigstilt 2011
Antall leiligheter Uendret
Varmeforsyning Uendret
Arkitekt Ikke benyttet
Totalentreprenør Byggmester Per Otto Ingebretsen AS
Forretningsfører/ byggeledelse Sørlandet Boligbyggerlag