Stjernehuset Borettslag i Kristiansand hadde generelt stort oppgraderings- og vedlikeholdsbehov og 
gikk for å være Sørlandets kaldeste borettslag. Borettslaget, sammen med Sørlandet Boligbyggelag, gjennomførte en stor prosess med rehabilitering og energieffektivisering.

Stjernehuset borettslag hadde følgende utfordringer som de ønsket å gjøre noe med:

  • Dårlig isolering
  • Kuldebroer
  • Vindfulle og utsatte ballkonger
  • Trekkfullt
  • Høye utgifter for oppvarming

Oppgraderingsprosjektet skulle være både en rehabilitering og gjøre bygget mer energieffektivt. Blokken er på 11 etasjers, bestående av 10 boligetasjer pluss underetasje/kjeller. Bygget er oppført i 1965 og har i alt 60 leiligheter.

Sørlandet Boligbyggelag, som forvalter borettslaget, har vært rådgiver i prosessen. Rehabiliteringen fikk støtte fra både Enova (2,3 millioner) og Husbanken (100.000 i støtte og 3, 8 millioner i lån).

Hva er gjort?

Starten på oppgraderingen var i uke 14, 2014 og planlagt fremdrift er ca. 1 års byggetid. Et av målene Stjernehuste hadde med oppgraderingen av at de skulle bli en miljøvennlig og et mer energieffektivt bygg.

Under oppgraderingen ble Stjernehuset bygget om til lavenergibolig. På grunn av bedre isolering og nytt balansert ventilasjonsanlegg er komforten økt mye.  Det var noen betydelige kuldebroer i betongkonstruksjonen som førte til et stort oppvarmingsbehov. Kuldebroene ble kartlagt ved hjelp av termografi og fjernet eller minimalisert.

Fasadeplater ble asbestsanert og fasaden fikk ny bekledning. Vinduer og dører ble utskiftet og nye innglassede balkonger montert foran fasadene uten konstruktiv kontakt med den innvendige betongkonstruksjonen. Dette gjorde at leilighetene ble betydelig mindre trekkfulle.

Vind er den viktigste klimautfordringen i området. Det har derfor vært spesielt fokus på bruk av tette løsninger og vedlikeholdsvennlige materialer i prosjektet. Det ble montert innglassede balkonger sånn at uterommet ble skjermet for vær og vind. Dette blir sett på som et trivselstiltak, som kan øke bruken av balkongene, ettersom mange av leilighetene har meget god utsikt.

Kostnader og besparelser

Utgifter til oppvarming kraftig redusert. I tillegg betydde en utkobling av oljefyren og tilkoblingen til fjernvarmenettet et lavere CO2-utslipp.
Oljefyren ble utfaset og det ble installert et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. 80 prosent av varmen fra luften som slippes ut, blir nå gjenbrukt. Dermed er energiforbruket betraktelig redusert.

Hele prosjektet kostet rundt 40 millioner kroner. Fellesgjelden hos Stjernehuset har økt med 500 000 kroner hos de minste leilighetene og 700 000 kroner hos de største. Den månedlige husleien har steget med rett under tusen kroner på de små leilighetene og med noen hundrelapper mer på de største.

Evaluering og erfaringer

Prosjektet har vært veldig omfattende, og beboerne i Stjernehuset borettslag er svært fornøyde med resultatet.

Erfaringer fra prosjektet er at rehabiliteringsprosesser er svært utfordrende for andelseierne, som tross alt skal bo i bygget under rehabiliteringen. Det er mange ulemper som støy, støv og lukt. Derfor er god planlegging i forkant viktig, og at byggeplassen blir satt opp med tanke på både bygningsarbeidet og beboerne.

God informasjon i god tid og god kommunikasjon med beboerne gjør det enklere for beboerne og godta en tid med bråk og støy. Dette er viktig for å få til et vellykket prosjekt. God kommunikasjon er avgjørende for å lykkes med omfattende rehabilitering.

Nøkkelinformasjon

Adresse Kobberveien 20 A-C
4616 Kristiansand
Byggeier Stjernehuset borettslag

Før rehabilitering:

Byggeår 1965
Antall leiligheter 60
Boligtype 42m² til 80m²
Varmeforsyning Oljefyr

Etter rehabilitering:

Ferdigstilt 2015
Antall leiligheter Uendret
Varmeforsyning Fjernvarme
Arkitekt Spiss Arkitektur & Plan AS
Rådgivere  Sintef byggforsk, NBBL, Sørlandet Boligbyggelag, Enova og Husbanken
Hovedentreprenør Kruse Smith Entrepenør AS
Forretningsfører/ Prosjekt- og
byggeledelse 
Sørlandet Boligbyggelag