Med sine 220 boliger er Skrenten det største borettslaget i Molde. I april 2009 begynte arbeidet med å rehabilitere fasadene. Dette er et tradisjonelt rehabiliteringsprosjekt hvor det til forskjell fra de andre eksemplene ikke har blitt lagt opp til lavenergi eller passivhusstandard.

Prosjektet har fått tilskudd fra Husbanken på 115 000 kr til tilstandsanalyse, betongrehabilitering, nytt overvannssystem for utvendige fellesarealer og internt veinett.

Det ble ikke søkt om tilskudd fra Enova ettersom rehabiliteringsprosjektet ble igangsatt før den nye tilskuddsordningen for energieffektivisering trådte i kraft.

Fasaderehabiliteringen har blitt utført etappevis for hver av borettslagets blokker og rekkehus. De karakteristiske buene - selve kjennemerket for Skrenten Borettslag - ble beholdt, men i nye, vedlikeholdsvennlige materialer.

Borettslaget vil få en langt ryddigere fasade når prosjektet ferdigstilles i september 2011. I tillegg vil boligenes varmetap bli vesentlig redusert.

Anleggsbudsjettet har vært på 110 millioner kroner, og har blant annet omfattet:

  • Riving av eksisterende kledning, etterisolering og ny kledning
  • Skifting av utvendige vinduer og dører
  • Riving og skifting av balkongrekkverk og -søyler
  • Riving og skifting av skillevegger mellom balkonger
  • Skifting av glassfiberbuer
  • Betongrehabilitering
  • Nye nedløp for tak og buer
  • Ny overvannsledning i veien gjennom borettslaget

Nøkkelinformasjon

Adresse Strandgata 5,
6415 Molde
Byggeier Skrenten Borettslag

Før rehabilitering:

Byggeår 1980 – 1981
Antall leiligheter 220 fordelt i 2 blokker og 8 rekkehus
Boligtype 2- til 5-roms, 37 -104 m2
Parkering  Parkeringskjeller under begge blokkene, samt parkeringsarealer
Varmeforsyning Elektrisk oppvarming, samt etterinstallerte røykpiper for tradisjonell vedfyring i noen av rekkehusene
Arkitekt  NBBLs arkitektkontor.
Ansvarlig arkitekt MNAL Torstein Ramberg

Etter rehabilitering:

Rehabilitering ferdig 2011
Antall leiligheter Uendret
Varmeforsyning Uendret
Arkitekt Arkitektkontoret BBW AS. Ansvarlig arkitekt Asbjørn Bua.
Hovedentreprenør Grytnes Entreprenør AS
Overvannshåndtering Bolsøy Maskin AS
Byggherreombud MOBO
Byggeledelse Hammerø & Storvik Prosjekt AS