Myhrerenga borettslag var i svært dårlig forfatning.

En gjennomgang av bygningenes tilstand avdekket:

 • Dårlig isolering
 • Kuldebroer i etasjeskiller
 • Diverse luftlekkasjer
 • Omfattende fasadeskader
 • Fukt under balkonger
 • Råte i vinduskarmer
 • Trekk og kalde gulv

I tillegg ønsket beboerne seg:

 • Et estetisk løft av fasader
 • Tilleggsisolering
 • Nye vinduer og dører
 • Større balkonger med mulighet for innglassing
 • Mer lys i, og markering av trappehus

I 2007 ble USBL kontaktet av Husbanken, som var på jakt etter egnede pilotprosjekter til et forskningsprosjekt om kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger (Eksbo). Myhrerenga ble spurt om å delta. Med tilskudd fra Enova og forskere fra SINTEF Byggforsk ble ambisjonene for den planlagte rehabiliteringen hevet. Prosjektet ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 2009.

Hva er gjort?
Myhrerenga er det første blokkprosjektet i Norge som oppgraderes etter passivhuskonseptet. Total energiforbruk (kjøpt energi inkludert husholdningsstrøm) er planlagt redusert med nesten
70 %, basert på følgende tiltakskonsept:

 • Tilleggsisolering i tak, gulv og vegger
 • Skifte vinduer og balkongdører
 • Minimere kuldebroer og luftlekkasjer
 • Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning
 • 1 radiator per leilighet
 • Individuell energimåling (elektrisitet og varme)
 • Solfangere
 • Luft-til-vann-varmepumpe

Kostnader og besparelser

 • Totale kostnader: 74 mill kr., inkl. 6,4 mill i støtte fra Enova
 • Estimerte kostnader viste at den ambisiøse oppgraderingen ville gi beboerne lavere månedlige kostnader enn en tradisjonell fasaderehabilitering
 • Dette skyldes besparing av energikostnader og gunstige lån fra Husbanken.

De estimerte felleskostnadene for oppgraderingen etter passivhuskonseptet er for 3-roms leiligheter 3990,- per mnd., og for 2-roms leiligheter 3190,-. 30 års nedbetalingstid og rente 4,7 % i Husbanken.

Evaluering og erfaringer
Prosjektet viser at typiske boligblokker fra 1960-tallet er velegnet for å kunne oppgraderes til lavenergiboliger. Beboerne er intervjuet om evalueringen av resultatet:

 • De er svært fornøyde med det estetiske resultatet av oppgraderingen
 • De er glade for de utvidede verandaene
 • Beboerne er svært fornøyde med inneklima og temperatur, også gjennom den første vinteren

I tillegg har oppgraderingen av Myhrerenga ført til:

 • Store energibesparelser
 • Reduserte månedlige kostnader, sammenliknet med opprinnelig foreslått fasaderehabilitering
 • Bedre orienterbarhet for synshemmede

Nøkkelinformasjon

Adresse Åsenhagen 3 – 35,
2020 Skedsmokorset
Byggeier Myhrerenga Borettslag

Før rehabilitering:

Byggeår 1968 – 1970
Antall leiligheter 168 fordelt i 7 blokker
Boligtype 2- og 3-roms, 54 – 68 m2
Varmeforsyning Felles fyrhus, elektrisk og oljekjel, vannbåren med radiatorer
Arkitekt USBL arkitektkontoret

Etter rehabilitering:

Ferdigstilt 2011
Antall leiligheter Uendret
Varmeforsyning Varmepumper, solfangere, elektrisk (spisslast)
Arkitekt Arkitektskap AS RIB og VVS Norconsult
Spesialrådgiver SINTEF Byggforsk
Hovedentreprenør Agathon Borgen
Forretningsfører/ Prosjekt- og
byggeledelse
 USBL