Boligområdet, med totalt 1 400 leiligheter, består av seks borettslag som skal rehabiliteres trinnvis. Kattem er det fjerde borettslaget som blir rehabilitert og har derfor kunnet dra nytte av tidligere erfaringer som er gjort i de andre borettslagene. Alle borettslagene har lik bygningstype og mange av ønskene om utførte arbeider på bygningskroppene er de samme.

Positive muntlige tilbakemeldinger fra beborerene så langt i prosjektet:

 • De er glade for varme leiligheter
 • De er fornøyde med utvidede balkonger
 • De er fornøyde med det estetiske resultatet av oppgraderingen

Tilstandsanalyse
For å få en oversikt over bygningens tilstand ble bygningen gjennomgått systematisk. Analysen avslørte følgende:

 • Dårlig isolering
 • Kuldebroer ved etasjeskiller
 • Diverse luftlekkasjer
 • Trekk og kalde gulv
 • Lekkasjer fra garasjedekker ned i p-kjeller
 • Ikke forskriftsmessige balkongrekkverk

I tillegg hadde beboerne følgende ønsker:

 • Estetisk løft av fasaden
 • Nye vinduer og dører
 • Større balkonger
 • Bedre brannsikkerhet
 • Oppgradering av utomhusarealer

Prosjektet ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 11. juni 2009. Langsiktighet har vært et viktig tema i planleggingen av prosjektet. Et 20–30 års perspektiv er lagt til grunn. Materialer er valgt med hensyn til minst mulig behov for vedlikehold. For å holde tritt med stadig innnskjerping av forskriftskrav har borettslaget valgt litt bedre løsninger enn hva dagens forskrifter krever. Vinduer med U- verdi lik 0,9 er et slikt valg.

Hva er gjort?
Med bakgrunn i utredninger og ønsker ble følgende tiltak valgt:

 • Tilleggsisolering av yttervegger og tak (loft)
 • Minimere kuldebroer og luftlekkasjer
 • Utskifting av vinduer og balkongdører (lavenergi)
 • Ny fasadekledning
 • Nye, utvidede balkonger med nye rekkverk
 • Forbedrede rømningsforhold ved installering av brannvarslingsanlegg og utvendig rømningstrapper
 • Utskifting av radiatorer
 • Nye utvendige sportsboder
 • Membran- og asfaltarbeider på garasjedekker
 • Oppgradering av utomhusarealer og lekeplasser

Kostnader og besparelser
Totalt budsjett for prosjektet er 132 mill. kr, som finansieres ved lån gjennom Husbanken. Økning i totale felleskostnader for beboere er 29,8 %. Energiforbruket er redusert med i gjennomsnitt 25 % per beboer.

Nøkkelinformasjon

Adresse Rødstilkvegen, Korsnebbvegen, Brushanevegen, 7082 Kattem
Byggeier Kattem Borettslag

Før rehabilitering:

Byggeår 1975 – 76
Antall leiligheter 248 fordelt på 23 bygg
Boligtype 2-, 3-, 4-og 5-roms, 44 – 104 m2
Parkering P-kjellere under hver gate
Varmeforsyning Vannbåren med radiatorer
Arkitekt Knut-Henrik Andersen Arkitektkontor

Etter rehabilitering:

Ferdigstilt 2011
Antall leiligheter Uendret
Varmeforsyning Vannbåren varme
Arkitekt ROJO Arkitekter AS
RIB Siv.ing. Harboe og Leganger
RIE Elplan AS
RIBr Teknoconsult AS
Hovedentreprenør Petter Bakøy AS
Prosjekt- og byggeledelse TOBB v/ Byggavdelingen