Barkaleitet borettslag i Åsane måtte ta et valg. Det var behov for rehabilitering, men hvordan skulle dette finansieres?

En rehabilitering som omfatter en reell oppjustering av standarden for alle beboere i alle blokker, er kostbart. Et nytt luftesystem ville medføre så store bygningsmessige inngrep, at store deler av boligmassen måtte evakueres i byggetiden. Problemene var mange og store. Utfordringen for Barkaleitet borettslag var å få til en rehabilitering som hevet standarden for alle, samtidig som kvaliteten ikke kostet for mye. Løsningen ble å finansiere rehabiliteringen ved å bygge på en ny femte etasje på alle blokkene.

Slik greide borettslaget å finansiere tiltak for å sikre universell utforming, nye trappe- og heishus og balansert ventilasjon i tillegg til fasaderehabiliteringen.

Hva har de oppnådd?

 • Alle nye leilitheter i 5. etg. er solgt
 • Nytt utseende på fasader
 • Større balkonger
 • Bygg og utomhus har fått universell utforming
 • Heis er etterinstalert
 • Etterisolering
 • Energieffektivisering - energiforbruket er i dag redusert med ca 50% pga varmegjenvinningsanlegg
 • Enklere vedlikehold
 • Livsløpstandard

Barkeleitets erfaringer:

 • Rehabilitering i denne størrelsen må ha ny reguleringsplan
 • Ting tar tid
 • En liten klage varer like lenge som en stor
 • God juridisk bistand er viktig
 • Det er avgjørende at styret er samstemt og stoler på hverandre
 • Populære og upopulære avgjøreselser må tas for felleskapets beste
 • Viktig å ha målet klart for seg og holde stø kurs

Leilighetene blir mer komfortable og får reduserte oppvarmingskostnader. Samfunnet sparer også store summer siden beboerne kan bo hjemme lenger og slipper å ta opp sykehjemsplasser. Styreleder Jarl Høva i beskriver dette som en vinn-vinn-vinn situasjon. Både beboerne, samfunnet og miljøet tjener på måten Barkaleitet borettslag er rustet opp på.

Nøkkelinformasjon

 • Barkaleitet borettslag ligger i Åsane utenfor Bergen
 • Opprinnelig fra 1978
 • 5 terrasseblokker
 • 215 leiligheter (før rehabiliteringen 180)
 • Kontakt styreleder Jarl Høva for mer informasjon