Episode 20:

Kvikkleireskred og andre naturskader
Hvilket ansvar har kommunene og utbygger for å klargjøre og sikre seg mot naturskader?

Episode 19:

Forkjøpsrett (del 1)
I denne episoden snakker advokatene om hva forkjøpsrett er, hva medlemskap i boligbyggelag betyr, samarbeid om forkjøpsrett mellom ulike boligbyggelag og mer til.

Episode 18:

Ny byggherreforskrift – HMS og SHA
Ny byggherreforskrift har trådt i kraft fra 1. januar. Hvilken betydning de nye reglene får for boligselskaper er tema for ukas jusprat. HMS/SHA-ekspert Wenche Solberg fra Multiconsult er gjest.
Se presentasjon fra Arbeidstilsynets webinar 01.12.20 om endringene i byggherreforskriften her.

Episode 17:

Jule- og vinterspesial
Det er jul, vinter og pandemi på samme tid. Kan styret blande seg inn dersom de ser at beboerne ikke overholder koronarestriksjonene?

Episode 16:

Reklamasjon etter buoppfl. § 30
Det er høye forventninger når man kjøper seg en ny bolig. Hva om boligen ikke er som forventet? Bustadoppføringslova § 30 gjelder for forbrukere ved kjøp av ny bolig under oppføring.

Episode 15:

Nye regler om digitale årsmøter og generalforsamlinger
Kravet om fysisk oppmøte på årsmøte og generalforsamling kan nå bli permanent fjernet. Vi ser bl.a. på hva som er status og hva forslaget går ut på.

Episode 14:

Elbil – bli ladeklar i borettslag og sameier
Nå får du som boligeier en selvstendig rett til å kreve ladepunkt. Våre advokater går i denne episoden gjennom reglene som gjelder i dag, og forslaget som ligger til behandling.

Episode 13:

Borettslagslovens § 5-2, Hva skal til for at en borettslagsbolig kan ha flere eiere?
Boligmarkedet i særlig de store byene er blitt slik at mange foreldre vil hjelpe barna inn på boligmarkedet. De kan ønske å eie boligen sammen med barna i en overgangsfase eller å eie boligen og leie ut til barna.

Episode 12:

Nye regler om eierskiftegebyr
I denne episoden snakker vi om eierskiftegebyr – beløpet man må betale til boligselskapet ved eierskifte av en andel eller seksjon til en ny eier.

Episode 11:

Rettssaker og annen tvisteløsning
I hvilken grad kan styret representere beboerne og fellesskapet som sådan og hvilke grenser gjelder for representasjonsadgangen?

Episode 10:

Hyblifisering
Kan boligselskapet hindre at spekulanter deler opp leiligheter i bittesmå rom og leier ut til blodpris?

Episode 9:

Koronajus: Mislighold i boligselskap
Hva kan styret gjøre dersom en beboer bygger ulovlig i borettslaget eller holder fest og leven til langt på natt? Og har dette endret seg under koronapandemien? Vi får besøk av juridisk direktør i OBOS, Terje Sjøvold, og snakker om mislighold i boligselskaper i den siste nettpraten før ferien.

Episode 8:

Koronajus: Korttidsutleie i ferien
I sommerferien nyter noen godt av inntekter fra korttidsutleie på Airbnb. For naboene kan det bli et stort irritasjonsmoment. Jurist Caroline Skarderud fra Forbrukerrådet er med i ukas nettprat.

Episode 7:

Koronajus: Pengekrav og foreldelse
Denne uken har vi med oss advokat, fagbokforfatter og foreldelsesekspert Anne-Cathrine Røed. Vi ser nærmere på pengekrav og foreldelse i koronatider.

Episode 6:

Koronajus: Smittevern, erstatningsansvar og økonomi i boligselskapet
Hvilke plikter har egentlig styret under koronapandemien? Sammen med Joakim Marstrander i EY diskuterer vi hvordan krisen har skutt fart på digitaliseringen.

Episode 5:

Koronajus: Smittevernregler ved boligsalg og avhendingsloven
NBBL-advokatene har med seg direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. De snakker om retningslinjer for smittevern ved boligsalg, men først tar de for seg avhendingsloven.

Episode 4:

Koronajus: Smittevernregler, digitale årsmøter og teknologinøytrale lover
Siste nytt om årsmøter/generalforsamlinger uten fysisk møte, og teknologinøytrale lover m.m.

Episode 3:

Koronajus i bomiljøet
Hvordan beholder vi det gode bolivet, og hvordan skal vi tolke og etterleve gjeldende boliglovgivning i denne situasjonen?

Episode 2:

Koronajus: Digitale generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier
I denne episoden snakker advokatene om gjennomføring av årsmøter og generalforsamlinger i koronaens tid.

Episode 1:

Force majeure
Første episode handler om hva boligselskaper bør gjøre når entreprenører varsler endringer som følge av koronasituasjonen (force majeure).