De viktigste endringene er at gebyrene for purringer og inkassovarsler er redusert fra 70 til 35 kroner, og at inkassosalærene for krav opp til 500 kroner er redusert på 350 til 175 kroner. Salærene for høyere krav er også redusert, men ikke like mye prosentvis.

Etter inkassoregelverket skal den som skylder penger, betale for nødvendige kostnader knyttet til inndrivingen. Med automatisering har disse kostnadene i realiteten sunket betraktelig. Det er årsaken til at satsene nå reduseres.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier at det er ingen tvil om at folk har betalt for mye, og at de nå er i gang med et omfattende arbeid med inkassoregelverket.

Fordi det er nødvendig å endre datasystemene og viktig med kvalitetssikring, trer de vedtatte endringene først i kraft 1. oktober 2020.

Les mer om hvilke endringer som ble vedtatt og hva som er de gjeldende gebyrer og salærer på regjeringens nettsider.