De to konferansene er viktige kunnskapsarenaer, og vi jobber nå på spreng med å finne ut av hvordan disse kan leveres, enten digitalt eller ved å utsette konferansene til senere datoer.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon så fort som mulig.

Se FHI for mer informasjon om rådene knyttet til koronaviruset.

;