Vedlikehold og rehabilitering av borettslag og sameier kan iverksettes så snart pandemisituasjonen tillater å vende tilbake på jobb. Derfor må bevilgninger og planlegging skje nå. Dette vil skape nødvendig stimulans av økonomien. NBBLs foreløpige kartlegging viser at mange prosjekter kan realiseres raskt.

Klargjøring av vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter forutsetter ferdigstilte vedlikeholdsplaner, og disse kan ferdigstilles mens pandemien pågår. Borettslag og sameier trenger en tilskuddsordning for at fagkompetansen kan utarbeide vedlikeholdsplaner for kommende uker og måneder, slik at rehabilitering og vedlikehold kan igangsettes så snart arbeidslivet blir normalisert.

Forslag:

Regjeringen bør innføre en tilskuddsordning som dekker 90 prosent av kostnadene i forbindelse vedlikeholdsplaner/tilstandsvurderinger begrenset oppad til 300.000 kroner per borettslag eller sameie. I tillegg dekkes et prosjekteringstilskudd på inntil 90 prosent av dokumenterte prosjekteringskostnader per borettslag eller sameie dersom prosjektet igangsettes 3-6 måneder etter tildelt tilskudd. Ordningen administreres av Husbanken.

;