Engasjerte representanter fra seks ulike universitet og høgskoler la frem sine forventninger til et samarbeid og hva de kan bidra med.  NBBL på sin side snakket om hva boligbyggelagene kan bidra med.

Direktør for innovasjon og kompetanse i NBBL, Christian Fredrik Mathisen innledet med å markere boligbyggelagenes tyngde:

– Boligsamvirkets markedsverdi tilsvarer én femtedel av oljefondet, én femtedel av innbyggerne er medlemmer og vi representerer én femtedel av boligene. Samordning og tilgjengeliggjøring av vår felles kompetanse innen bærekraftig boliv vil kunne bidra til politikk som utgjør en forskjell for Norge.

Hvordan samarbeide best mulig?

Boligbyggelagene har stadig prosjekter innen bærekraftig oppgradering av bygningsmassen. Det gjelder ikke bare den enkelte boenhet, men også området den er en del av – «bolivet». Høgskolene og universitetene har studenter. Hvordan kan vi samarbeide for at denne kombinasjonen kan gi unike løsninger for Norge?

– Hovedmålet er å bidrag til godt boliv og bærekraftige gode boområder gjennom samarbeid i en prosjektpool (BBL HUB), hvor NBBLs medlemmer bidrar med konkrete prosjekter som studenter kan få kjennskap til – og involvering i. Dette er en vinn-vinn situasjon for boligbyggelag og Universiteter og Høyskoler. I dag foretrekker læringsstedene prosjektbasert læring som vil komme våre medlemmer til gode gjennom dette samarbeidet. Og studentene trenger ideer til masteroppgaver og kontakter, sier Laila Marie Bendiksen, advokat i NBBL.

Fremdrift

Veien videre blir at NBBL utformer et utkast til partneravtaler mellom deltakerne for å avklare om samarbeidet er mulig å gå videre med.

– Viljen og energien i rommet var det i hvert fall ingen ting å si på, avslutter Mathisen.

De som foreløpig er med:

Akademia

  • NTNU
  • Universitetet i Agder
  • NMBU
  • Universitetet i Tromsø
  • Høgskole Vestlandet
  • Oslo Met
Næringsliv
  • NBBL/boligbyggelag
;