– Jeg ser frem til å jobbe for NBBL-medlemmenes interesser. Å eie sin egen bolig i et godt bomiljø er grunnlaget for et selvstendig og trygt liv. Alle må ha denne muligheten. Boligbyggelagene har over en million medlemmer, og vokser. Det beviser at den organiserte samvirkebevegelsen står sterk, og ivaretar medlemmenes behov for et godt sted å bo. For meg er det meningsfullt å bli en del av boligsamvirket, sier Stryken i forbindelse med ansettelsen.

Sentral stilling

Som landets største interessepolitiske organisasjon innen bolig er dette en viktig stilling i både for NBBL, boligbyggelagene og deres medlemmer, og ikke minst for påvirkning av boligpolitikken.

– Jeg er svært glad på NBBLs vegne for at Stryken har takket ja til å bli en del av NBBL. Stryken har en interessant og verdifull kombinasjon av egenskaper og erfaringer. Han har forskerens grundige blikk, journalistens øye for nyheter og politikk, og kommuniserer godt. Dette sammen med hans ledererfaringer gjør ham til et verdifullt medlem i NBBLs ledergruppe, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL

Stryken starter i NBBL om kort tid.

;