Byggkvalitetutvalget er et ekspertutvalg som våren 2018 fikk i oppgave å foreslå endringer i regelverk og ordninger for å sikre byggkvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsvirksomheten. De leverte sine anbefalinger til kommunalministeren 5. februar 2020.

Anbefalingene i rapporten kan gi grunnlag for den største endringen av offentlige rammevilkår for byggearbeid på mange år. I tillegg stiller den seg kritisk til effekten av ansvarsreformen i plan- og bygningsloven som kom i 1997.

Hva betyr det for oss?

Forslagene vil innebærer stor praktisk og økonomisk betydning for både boligbyggelagene og borettslag/sameier som bestillere av byggearbeid.

– Dette er svært spennende. NBBL spilte inn ideer til utvalget i januar 2019 som vi finner igjen i rapporten. Jeg deler i stor grad utvalgets beskrivelser av nåsituasjonen, og vil berømme utvalget for å tenke nytt og dristig, sier Ketil Krogstad, spesialrådgiver i NBBL.

Blant de større forslagene er en forsikringsordning for nye boliger etter modell fra Danmark, med et tilhørende register over byggfeil og ansvarlige aktører. Det foreslås også et byggskaderegister og et offentlig register over lovregulerte yrker.

Andre forslag til endringer i plan- og bygningsloven er:

  • Tiltakshaver får det offentligrettslige ansvaret
  • Tredjepartskontrollen tydeliggjøres, kontrollen skal være risikobasert, og kontrolløren får et ansvar for oppfyllelse av krav
  • Ansvarsrett bortfaller, kvalifikasjonskrav opprettholdes og forbedres
  • Kvalifikasjonskrav knyttes til person, ikke foretak
  • Foretak som kan dokumentere kvalitet og evne til å rette feil må få enklere løp i offentlig saksgang

På høring

Kommunal- og regionaldepartementet vil sende rapporten på høring. Deretter er det opp til departement og regjering å følge opp. Noen forslag krever lov- og forskriftsendringer, mens andre krever budsjettvedtak og etablering av nye ordninger. 

– Her må NBBL og boligbyggelagene ha en sterk stemme. Vi vil gå grundig igjennom anbefalingene, og sikre oss at interessene til bestillere av byggearbeid og bygningseiere ivaretas. Spesielt tanken på en forsikringsordning for nye boliger er nyskapende, og noe vi ser frem til å  høre våre medlemmers holdning til, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

​​

Relevante lenker:

NBBL samlet bransjen til innspill: https://www.nbbl.no/aktuelt/11042019-bransjen-samlet-til-workshop-om-innspill-til-byggkvalitetsutvalget/

Rapporten fra Byggkvalitetutvalget: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/boliger-skal-vare-trygge-og-av-hoy-kvalitet/id2689115/

;