Deltagerne har vært fem studenter fra det franske Universitetet i Caen, ansatte ved NTNUs avdeling bygg og miljø, og NBBL. Arbeidets mål har vært å utvikle forslag til en interaktiv kommunikasjonsplattform mellom forvaltningskonsulenter i boligbyggelag og beboerne i borettslag og sameier.

Grønn rehabilitering lønner seg

Prosjektet springer ut av et annet mulighetsstudium som NBBL utførte i samarbeid med BJERG Arkitektur. Studiet konkluderte med at grønn rehabilitering av eksisterende boligmasse lønner seg, både for miljø og beboere.

Selv om ambisiøse tiltak både kan være gode, fornuftige og bærekraftige, er det ofte svært utfordrende å få tilstrekkelig oppslutning til å fatte vedtak. Det var det dette studiet ville finne en løsning på.

Godt boliv

Studentene har satt beboernes behov i sentrum, i tillegg til merverdien det vil gi for et godt boliv – eller «well-being». Studiet har handlet om hvordan beboere kan involveres på en ny og bedre måte for å sikre oppslutning om de aktuelle tiltakene, og ikke minst om hvordan de som jobber med forvaltning i boligbyggelagene kan kommunisere med beboerne i slike prosesser.

Basert på 3D-modeller og BIM-verktøy

Svaret på studiet er at det er behov for et interaktivt verktøy for beboeres involvering ved fornyelse og oppgradering av boligområder. Verktøyet er basert på 3D-modeller og BIM-verktøy (BIM = bygningsinformasjonsmodellering), og kan brukes av den enkelte beboer for å finne ut hvordan tiltakene får betydning for egen bosituasjon og for boområdet som helhet.

Denne type interaktiv kommunikasjon vil spesielt ha to positive effekter:

  • Det gjør det visuelt mulig å forstå tiltakene på en bedre måte. Slik kan det bli enklere å motivere beboerne til å vedta igangsettelse av prosjektene.
  • Det vil kunne innhente data om ulike løsninger og være en nyttig kilde til et bærekraftregnskap.

Dette studiet er et starten på et spennende BBL HUB-prosjekt. Du vil få ytterligere kunnskap om dette og andre BBL HUB-prosjekter på NBBLs kurs Teknisk forum 22. og 23. oktober i Berlin.

Meld deg på Teknisk forum her.

;