Elbilfrokost: Gjør hele Norge ladeklart!

Om syv år skal diesel- og bensinbilsalget være slutt. Med cirka en million elbiler i 2025 må alle kunne lade, uavhengig av hvordan og hvor du bor, og uten at strømnettet kollapser. Det krever smarte løsninger og gode nasjonale støtteordninger. Sameier og borettslag har de største utgiftene og de vanskeligste oppgavene når fellesgarasjen skal rigges for lading.

Norsk elbilforening og NBBL invitererte til debatt om positive virkemidler for å gjøre blokkbebyggelsen ladeklar

PROGRAM

07.30: Frokost

08.00: 

  • Hvordan skal vi få en rask utbygging av infrastruktur i borettslag og sameier?
    Henning Lauridsen, NBBL
  • Enova bør opprette en nasjonal støtteordning for ladeklare borettslag og sameier slik Oslo har.
    Hvorfor det er nødvendig, og hvordan kan det innrettes? Christina Bu, Norsk elbilforening
  • 5 minutters gjennongang av Oslo kommunes støtteordning. Audun Garberg, Klimaetaten
  • Hva gjør regjeringen for å unngå ladeangst? Hvordan kan de få på plass en nasjonal støtteordning for å øke tempoet? Statssekretær Sveinung Rotevatn, Klima- og miljødepartementet
  • Innlegg. Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV

08.40:
Debatt med Christina Bu, Sveinung Rotevatn, Lars Haltbrekken og Henning Lauridsen. Debatten ledes av NBBLs Ketil Krogstad.

09.00: SLUTT