Fremtidens bolig- og byutvikling

 

Stream fra NBBLs boligpolitiske konferanse 2018.
0:10 - Thor Eek, NBBL  
15:08 - Ketil Solvik-Olsen, FrP 
39:33 - Debatt mellom Ketil Solvik-Olsen, Siri Gåsemyr Staalesen, Ap og Kari Elisabeth Kaski, SV
1:10:10 - Ketil Krogstad, NBBL
1:20:56 - Gro Sandkjær Hanssen, NIBR/EVAPLAN
1:40:48 - En prat mellom Ketil og Gro 
1:56:38 - Christian Frengstad Bjerknes, NBBL
2:00:28 - Kulturelt innslag 
2:05:19 - Christian Frengstad Bjerknes forts. 
2:09:48 - Nejra Macic, Prognosesenteret 
2:31:02 - En samtale mellom Christian og Nejra 
2:37:03 - Avslutning v/ Thor Eek 

 

 

Planlegger vi fremtidens by- og boligutvikling feil? Dette var tema for NBBLs boligpolitiske konferanse 2018 hvor blant annet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Arbeiderpartiets Siri Gåsemyr Staalesen og makroøkonom i Prognosesenteret Nejra Macic innledet. Journalist og forfatter Trude Teige ledet årets konferanse. 

Program:

9:00 - Trenger vi nye grep for få til en by- og tettstedsutvikling som møter fremtidens utfordringer?

Adm. direktør i NBBL, Thor Eek stiller de store spørsmålene. Statsråd Ketil Solvik Olsen og boligpolitisk talsperson Siri Gåsemyr Staalesen fra Arbeiderpartiet svarer og debatterer.

10:15 -  Pause

10:30 - Hva er god boligplanlegging?

Regler vs. praksis i boligplanlegging og bygging. Hva er den største utfordringen?
Ketil Krogstad, spesialrådgiver i NBBL

Boliger til alle – kan plan- og bygningsloven sikre dette bedre?
Gro Sandkjær Hanssen, forsker fra NIBR og prosjektleder for EVAPLAN

Samtale mellom Ketil Krogstad og Gro Sandkjær Hanssen

11.15 - Hvordan forutse boligpriser og boligbehov

NBBLs nye boligmarkedsindeks. Hva ser vi i glasskulen?
Christian Frengstad Bjerknes, seniorrådgiver i NBBL

Hvor mange og hvilke boliger bør vi bygge?
Nejra Macic, makroøkonom i Prognosesenteret  

Samtale mellom Christian Frengstad Bjerknes og Nejra Macic

12.00 - Avslutning og lunsj

Meld deg på