Bærekraftig boligpolitikk

Tid: Torsdag 13. juni kl. 09:00-13:00
Sted: Bristol Hotel, Oslo

Hva ligger i begrepet om en sosial og økonomisk bærekraftig boligpolitikk? På årets boligpolitiske konferanse er temaet bærekraftig boligpolitikk, og vi skal stille noen fundamentale spørsmål rundt dette. Svarene på disse vil kunne si oss om norsk økonomi og næringsliv er klare for omstillingen vi står ovenfor når det kommer til fremtidens boligbehov og -marked, teknologi, klima og miljø.

Program:

Konferansier og debattleder: Dan Børge Akerø


Kl. 09:00 - Del 1. En bærekraftig boligpolitikk

Er norsk boligpolitikk bærekraftig og vil den møte framtidige generasjoners behov? Vil satsing på eierlinja fortsatt være god fordelingspolitikk, eller vil den skape klasseskille? Planlegger og bygger vi riktig for sosial utjevning, klima og miljø?

Innledere:

 • Statsråd Monica Mæland (H)
 • Partileder Bjørnar Moxnes (Rødt)
 • Partileder Audun Lysbakken (SV)
 • Direktør interessepolitikk og jus Henning Lauridsen, NBBL


Kl. 10:30 - Del 2. Det bærekraftige boliglivet

Ambisiøse klimamål kan ikke nås uten lønnsom omstilling. Det grønne skiftet skal drives gjennom å utnytte muligheter i ny teknologi som skaper godt boligliv. Hva betyr dette for boligmarkedet, og hva krever det av byggenæringen og boligbyggelagene?

Innledere:

 • Bjørn K. Haugland, adm. dir. Norge 203040
 • Inger Solberg, direktør bærekraft, Innovasjon Norge
 • Terje W. Gilje, adm. dir. BOB og styreleder Proptech Innovation
 • Benedicte Økland, adm. dir. Construction City
 • Ketil Krogstad, spesialrådgiver NBBL


Kl. 12:00 - Del 3. A brave new world. Fra fem til to prosent på ett tiår

Normalrenten har falt fra 5% til 2% på et snaut tiår. Samtidig har vi blitt verdens tredje mest forgjeldede nasjon. Implikasjonene er enorme både for næringsliv og husholdninger. Er den økonomiske politikken bærekraftig? Norges fremste økonomer tar debatten.

Innledere:

 • Kari Due-Andresen, sjeføkonom Handelsbanken
 • Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom Sparebank 1 markets
 • Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eikagruppen
 • Erica Blomgren Dalstø, chief strategist SEB
 • Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom NBBL

 

Boligpolitisk konferanse 2019