Boligpolitisk konferanse

Boligpolitisk konferanse 2017

Det er snart valgkamp og mange partier signaliserer at boligpolitikk blir viktig. 14. juni tar vi debatten på NBBLs boligpolitiske konferanse. Sett av datoen!

Dato: onsdag 14. juni
Tid: 09.00-12.30
Sted: Hotel Bristol, Oslo

Foreløpig er følgende politikere bekreftet kommer: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, leder for Kristelig Folkeparti Knut Arild Hareide, leder for Venstre Trine Skei Grande og finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Marianne Martinsen
Konferansier: Terje Svabø

Ytterligere foredragsholdere og debattanter publiseres fortløpende.