Fremtidens bolig- og byutvikling

Planlegger vi fremtidens by- og boligutvikling feil? Det er tema for NBBLs boligpolitiske konferanse 2018. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har  foreløpig bekreftet sin deltakelse. 

Journalist og forfatter Trude Teige leder årets konferanse. 

Hvor: Hotel Bristol, Oslo
Når: onsdag 13. juni fra 09.00 til 12.30

Meld deg på

Befolkningen øker. Klimautfordringen er en av de største utfordringene i vår tid. Det sies at byene er en del av løsningen. Men hvordan kan vi få til en urban tettstedsutvikling med krav til effektiv arealbruk og fortetting?

Ved planleggingen av nye boområder er det lovfestet at berørte parter både skal høres og at deres interesser skal ivaretas. Slike planprosesser preges dessuten ofte av store uenigheter og sterke motsetninger. 

Trenger vi i fremtiden planprosesser som bedre håndterer uenigheten og interessekampen som ofte kommer? Må overordnede samfunnshensyn for ofte vike for ulike særinteresser i slike prosesser? Trenger vi nye grep for få til en by- og tettstedsutvikling som møter fremtidens utfordringer? 


Høydepunkter fra fjorårets konferanse: En ny vår for boligpolitikken?

Hvor gikk de boligpolitiske skillelinjene etter en ny landsmøtevår og foran Stortingsvalg 2017? Vi var spent på å høre hva politikerne har vedtatt i sine nye program.

Hvem ville mest og best, og dermed fortjente å få Norges boligminister til høsten?

Det ble boligpolitisk debatt med snert og humor fra tungvektere i norsk politikk, inspirerende innlegg fra boligbyggelag om leie-til-eie modeller og pop-up musikal om ungdoms utfordringer på boligmarkedet. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen avlyste boligboblen, men sa samtidig at står mange boliger usolgt i august kan vi forvente et tydeligere prisfall. Det fikk han jo rett i.