Boligpolitisk konferanse 2021: Hvem tjener på dagens boligpolitikk?

Pga. tekniske problemer under livesendingen, er det noe skift i kvalitet under den politiske debatten fordi vi måtte bytte kamera. Enkelte deler av livesendingen måtte klippes bort fra opptaket, da vi kun hadde rettigheter til å sende de aktuelle delene live.

Dato: Torsdag 10. juni kl. 08:00-10:00
Sted: Digital konferanse – delta fra hvor som helst

Deltakeravgift: Gratis

Det er et politisk mål at flest mulig skal eie sin egen bolig. Selv om åtte av ti nordmenn eier boligen selv, er trenden klar: stadig flere med vanlig inntekt står utenfor eiemarkedet. En prisoppgang på 12,3 prosent på landsbasis det siste året gjør ikke boligsparingen enklere, særlig når prisene øker raskere enn lønnsutviklingen. Folks posisjon på boligmarkedet påvirker i stor grad deres økonomiske situasjon, og klasseskillet mellom de som eier bolig og de som leier bolig øker. Hvem tjener egentlig på dagens boligpolitikk, og hvordan kan vi sikre boligdrømmen for flere? Dette er ett av spørsmålene NBBL tar opp på konferansen 10. juni.

Konferanseansvarlig

Christian Fredrik Mathisen
Direktør innovasjon og kompetanseutvikling
cfm@nbbl.no
47242824 47242824