Tid: Tirsdag 4. februar 2020 kl. 08.00-09.00
Sted: Høyres Hus, Oslo

Det hersker en ualminnelig ro over boligmarkedet. Høy boligutbygging og strengere reguleringer har brakt stillstand over et vanligvis svingende marked. Men historisk har boligprisene sjelden flatet ut over tid, og seilere har erfart at stille hav kan ha dypest grunn. Hvilke overraskelser kan ligge på lur i boligmarkedet? Hvilke nøkkeltall blir avgjørende for boligmarkedet når vi går inn i et nytt tiår?

Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL og seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets (som steppet inn for sjeføkonom Kjersti Haugland) presenterte sine analyser av boligmarkedet og makrobildet, samt rykende ferske nøkkeltall på husholdningenes boligprisforventninger og utviklingen i førstegangsetablerernes kjøpekraft.

Se opptak av hele møtet:

Spørsmål?

Christian Frengstad Bjerknes
Sjeføkonom
cb@nbbl.no
97040963
;