Boligfrokost: Er det norske boligmarkedet en ulikhetsmaskin?

Se hele møtet her:

Er det slik at det norske boligmarkedet bidrar til å forsterke sosial ulikhet? Eller er det motsatt – at den norske eierlinja er et godt virkemiddel som sprer formuen vår bedre enn i de fleste andre land?

Tid: Onsdag 28. november kl. 08.00-10.00
Sted: Grand Hotel Oslo

Regjeringen jobber for tiden med en stortingsmelding om sosial bærekraft og ulikhet. Sentralt i arbeidet er hvordan vi kan redusere forskjeller og forebygge fattigdom og ulikhet. Likevel er ikke bolig- og boforhold en sentral del av denne meldingen. NBBL mener boligmarkedet spiller en så viktig rolle i fordeling av formue og boforhold, at det derfor må med i denne diskusjonen.  

Med stikkord som den norske eierlinja, geografiske forskjeller, enslige forsørgere, gjeldsgrad hos yngre og foreldrebanken ønsker NBBL å sette boligmarkedets «ansvar» for sosial ulikhet på dagsorden. Med oss til det har vi både stortingspolitikere og sjeføkonomer.

Og selv om vi kommer til å kaste frem mange spørsmål, blir det ingen quiz - til tross for at vi har hele Norges Dan Børge Akerø til å lede oss igjennom debatten!

PROGRAM:

08.00: Frokost

08.30: Adm. direktør Thor Eek ønsker velkommen.

Innlegg fra:

  • Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO
  • Roger Bjørnstad, sjeføkonom, LO
  • Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H)
  • Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant (SV)

09.30: Paneldebatt ledet av konferansier Dan Børge Akerø.

10.00: Slutt