Boligfrokost: Skyt fart på det grønne skiftet

Tid: Onsdag 20. november kl. 08.00-10.00
Sted: Grand Hotel Oslo, Rococo-salen

Meld deg på

Boligbyggelagene og blokkbebyggelsen kan gjøre en forskjell – NBBL utfordrer politikerne

Det er behov for mer elektrisitet til å fase ut dagens fossile energikilder og innfri Norges klimaforpliktelser. Samtidig pågår det en kamp om fremtidig finansiering av overføringssystemet for strøm. Gjennom ulike former for energieffektivisering, økt produksjon av lokal energi og kollektive energiløsninger kan beboere i blokkbebyggelsen bidra betydelig til det grønne skiftet, men det lokale klimaengasjementet rundt folks hjem møter mange hindre.

Det å bo konsentrert og kunne dele på fellesgoder i blokk er i utgangspunktet en ressurseffektiv og klimavennlig boform. Boligbyggelagene hjelper borettslag og sameier med nye energiløsninger, men vi kan hjelpe enda mer hvis staten tilrettelegger bedre og fjerner barrierer. Hvordan kan vi gjøre grønn oppgradering enklere og samtidig skape større klimabevissthet i befolkningen?

Kom på vårt boligpolitiske frokostmøte!

PROGRAM:

Møtet ledes av Hege Schøyen Dillner fra Grønn Byggallianse.

08.00 Frokost

08.30 Velkommen

08.35 Om "proppene" når borettslag og sameier skal oppgradere
Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL

08.45 Paneldebatt
Deltakere:
- Statssekretær Atle Hamar (V)
- Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV)
- Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap)
- Henning Lauridsen, NBBL

09.25 Hvordan får vi til det grønne skiftet?
Guro Hauge, Fagansvarlig bygg og materialer i Zero

09.45 Avslutning

Følg Facebook-arrangementet for å få med deg alle oppdateringer. Det er gratis å delta på frokostmøtet. Møtet blir også filmet og streamet.

Meld deg på