– Mennesker har ulik grad av toleranse for lyd, og trampolinestøy er en aktivitet som fort kan bli et irritasjonsmoment. Selv om barna elsker trampolinen, kan knirking, latter og andre lyder skape misnøye for andre som bor rundt, sier Line Bjerkek, advokat i NBBL.

Ikke alle har store hager som gjør at de som bor i umiddelbar nærhet skjermes for potensielt støyende aktiviteter. Bor man i borettslag eller sameie, er sjansen stor for at man bor tett på naboene sine.

Retningslinjer kan inngå i husordensregler

I borettslag og sameier har man mulighet til å gi bestemmelser i husordensreglene om hva som tillates av støy og gjerne innenfor visse tidsintervaller av døgnet.

– Dette bør på en god måte gi retningslinjer for oppførsel når man bor tett sammen, også trampolinebruk. I tillegg følger det av reglene i både borettslagsloven og eierseksjonsloven at fellesarealer skal brukes på en slik måte at de andre ikke utsettes for unødvendige ulemper.

Sikkerhet er viktig

Det må skilles mellom trampoliner på fellesareal og på areal som andelseieren har eksklusiv bruksrett til, som f.eks. egen hageparsell til et rekkehus. I sistnevnte tilfelle kan boligeier disponere hagen slik hager vanligvis brukes, også til å sette opp en trampoline.

Dersom styret vil sette opp en trampoline på fellesareal til benyttelse for alle barna i boligselskapet, er det viktig å huske på at boligselskapet har ansvar for at trampolinen er sikker, og at de vil kunne bli erstatningsansvarlige for eventuelle skader den forårsaker. Dette er regulert i produktkontrolloven.

Styret bør ha jevnlig kontroll på at trampolinen er tilstrekkelig sikret og vedlikeholdt, ettersom skadepotensialet er ganske stort. En trampoline som kommer flyvende med vinden kan volde både stor materiell skade, så vel som fatal personskade.

Snakk sammen!

Noe må man allikevel finne seg i når man bor tett sammen. Godt ivaretatt sikkerhet og god kommunikasjon mellom naboer er Bjerkeks beste tips.

– En viss grad av livsutfoldelse må vi ha for å kunne ha det godt. Dersom bråk fra trampolinen skaper konflikt i boligselskapet, bør man først prøve å snakke sammen, og gjerne gå gjennom husordensreglene sammen. Nøkkelen til godt naboskap er gjensidig respekt og forståelse, både for hverandres behov, men også forståelse og kunnskap om de regler som faktisk gjelder. Så må man også huske på at sikkerhet er viktig. Dersom du har en trampoline må du huske å feste den godt, og sørge for at sikkerhetsnett og resten av trampolinen er i god stand, avslutter hun.