Boligpolitisk konferanse skulle opprinnelig holdes 11. juni.

Vi jobber nå på spreng med å finne ut av hvordan dette kan leveres, enten digitalt eller ved å utsette konferansen til en senere dato.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon så fort som mulig.

Se FHI for mer informasjon om rådene knyttet til koronaviruset.

;