Klyngetunet bofellesskap i Årdal sto innflyttingsklart i januar 2020, og består av syv omsorgsboliger for utviklingshemmede. Det er organisert som et borettslag hvor beboerne får kjøpe sin egen, selvstendige bolig i et vanlig og flott bomiljø. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen – som er byggherre – og Årdal Boligbyggelag.

– Jeg er ikke overrasket over at Årdal Boligbyggelag ble trukket frem. De har løst boligutfordringer på en veldig god måte, sier Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

Boligene har en kvadratmeterpris på kr. 22 000. Uten investeringstilskuddene og momskompensasjonen som prosjektet fikk, ville kvadratmeterprisen vært ca. kr. 44 500. Fem av syv beboere fikk startlån til innskudd, mens de to siste hadde egenkapital.

Møtet mellom NBBL og Husbanken ble både interessant og konstruktivt.

– Vi hadde et veldig godt møte. Vi drøftet Husbankens finansiering av nye boliger, flere eldreboliger, oppgradering av eldre boligbygg og tilbakebetalingsvilkår på Husbanklån. Husbankens statistikk om hvem som får og ikke får startlån, gir NBBL god ammunisjon i arbeidet for at flere kan få kjøpe sin egen bolig, avslutter Fredriksen.