Siden 1946 har boligbyggelagene jobbet for å skape gode hjem og levende bomiljøer for sine medlemmer. Sosial og økonomisk bærekraft har vært kjernen i boligsamvirket siden vår stiftelse.

I forbindelse med Boligsamvirkets 75-årsjubileum ønsker vi gjennom SOS-barnebyer å gi et bidrag til at barn får et trygt hjem. Derfor donerer vi kr. 225.000,- kroner til et viktig arbeid for utsatte barn over hele verden.

Dette beløpet er sammensatt av to deler:

  1. 150.000,- kroner som utgjør 10,- kroner per boligselskap (avrundet til 15.000 boligselskaper).
  2. 75.000,- kroner som et «1.000 takk for 75 flotte år».

Om SOS-barnebyer

SOS-barnebyer er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon og arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon. SOS-barnebyers hovedoppgave er å jobbe for at alle barn får vokse opp i en omsorgsfull familie. SOS-barnebyer jobber både internasjonalt og i Norge.

Hentet fra sos-barnebyer.no