Hva vil etterisolering bety for boligen - mister vi den brede vinduskarmen? Hva vil endringer bety for fasaden – skaper det et triveligere bomiljø? Hva vil alternativene koste – blir det høyere fellesutgifter? Hvilke energibesparelse kan vi få – blir det et bidrag til det grønne skiftet?

Dette høres kanskje rart ut, men det var slik prosjektet «Karolinerveien» ble gjennomført. Studenter fra det franske Universitetet i Caen har utviklet et 3D verktøy og en interaktiv nettside som tar beboerinvolvering om rehabilitering til et nytt nivå. Prosjektet er et samarbeid med NTNU, NBBL og boligbyggelaget TOBB

Beboere vil involveres

Større rehabiliteringsprosesser er vanskelig å få oversikt over, og spesielt hva det betyr for den enkelte boligeier. Det er en lang og vanskelig tilgjengelig prosess med komplekse utredninger og økonomiske beregninger som til slutt skal vedtas på en generalforsamling. Samtidig ønsker beboere å være involvert i endringer av boligen sin, og ikke minst bomiljøet sitt. Involvering skaper samhold, engasjement og et sterkere bomiljø.

Mål om økt livskvalitet - blimedoss

Studentene brukte Karolinerveien borettslag i Trondheim som et konkret eksempel. Målet med prosjektet var å renovere borettslaget ved å inkludere beboerne i store deler av arbeidet.

Løsningen ble å utvikle en interaktiv nettside med 3D modellering: www.blimedoss.no. Beboernes meninger, ideer og konkrete forslag spilte den viktigste rollen under utviklingen av nettsiden. De som selv bor i borettslaget er de som også har best innsikt i gode og dårlige sider ved boligene og bomiljøet. For å øke livskvaliteten til de som bor, er det avgjørende å ta hensyn til deres engasjement og tilbakemeldinger. På den måten kunne alle, unge som gamle, være med på å samskape Karolinerveien og gi verdifull innsikt til studentene.

Mennesker, økonomi, klima og miljø

Dette prosjektet ble presentert på den internasjonale Cirre konferansen i regi av NTNU, i Trondheim 12.september. Det var NBBLs prosjektleder, Laila Marie Bendiksen som sto for presentasjonen.

– Dette er et spennende prosjekt hvor vi har koblet akademia og studenter mot beboere i et borettslag fra boligbyggelaget TOBB. Resultatet er forslag til nye og fremtidsrettede løsninger for rehabilitering med utgangspunkt i beboerinvolvering, sier Bendiksen.

NBBL jobber med flere slike prosjekter hvor akademia, næringsliv, boligbyggelag og borettslag/sameier kobles sammen for å utvikle innovative produkter og tjenester. Mennesker, økonomi og klima/miljø står sentralt. Det viser seg å være et stort potensiale å knytte disse gruppene sammen tidlig i utviklingen av løsninger for fremtidens behov. Ikke minst når det gjelder bærekraft i alle former. NBBL kaller det «BBL HUB» og som nå er under utrulling. Karolinerveien som her har blitt presentert, var et av de aller første prosjektene i HUB’en.

;