Alle årsmøter og generalforsamlinger i borettslag og sameier må gjennomføres innen utgangen av juni hvert år. Kommuner over hele landet innfører nå begrensinger for hvor mange personer som kan møtes samme sted. NBBL mottar rapporter om at i enkelte kommuner er antallet så lavt som 15 personer. Dermed blir det vanskelig eller umulig for borettslag og sameier å gjennomføre generalforsamlinger og årsmøter. Gitt dagens regler kan selskap ilegges tvangsmulkt om frister brytes.

Det er bakgrunnen for at NBBL nå ber regjeringen utsette frister og komme med en svært rask avklaring. ​Det er ikke bestemt når departementet avklarer om frister vil bli utsatt.

Les NBBLs brev her.

;