Artikler som inneholder 'Ungdom og bolig'

Stortingsforslag om utvidet startlånordning

Ap og SV varsler nå at de vil fremme et eget forslag på Stortinget om å utvide ordningen med startlån.

NBBL svarer Aftenposten

Aftenposten vil avvikle BSU-ordningen og mener en generell heving av bunnfradraget på skattbar inntekt er en bedre løsning. - Det er totalt uten treffsikkerhet for å hjelpe ungdom inn på boligmarkedet. BSU må videreføres og avgrenses til førstegangskjøpere, svarer NBBLs adm. Thor Eek i Aftenposten i dag.

Om Finanstilsynets tiltak på Dagsnytt 18

Finanstilsynet la tirsdag 17. mars fram en rekke tiltak der målet er å dempe veksten i boligprisene og kredittveksten i norske husholdninger. NBBLs adm. direktør Thor Eek mener at enkelte av tiltakene i seg selv er akseptable, men samlet sett er pakken uspiselig. - Den rammer de unge som vil inn på boligmarkedet, sa Thor Eek på Dagsnytt 18, 17.03.

Finantilsynets tiltak: Et angrep på ungdommen

Finantilsynets tiltak: Et angrep på ungdommen
Det overrasker oss at Finanstilsynet serverer en tiltaksliste som i sum vil bety en bråstopp for svært mange unges muligheter til å etablere seg i boligmarkedet. Enkelte av tiltakene er i seg selv akseptable, men samlet sett er pakken uspiselig – og burde være politisk ugjennomførbar. En må jo spørre seg om folk i Finanstilsynet er uten politiske følehorn, sier Thor Eek, adm. direktør i NBBL.

Flere utleieboliger for unge

Flere utleieboliger for unge
Etter at Finanstilsynet innførte krav om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp har enda flere unge i etableringsfasen blitt henvist til et rekorddyrt privat leiemarked. Flere boligbyggelag står klar til å bygge utleieboliger for ungdom, men da må regelverket for tilskudd gjennom Husbanken endres. Regjeringen er nå samlet for å planlegge budsjettåret 2013. Her bør det legges til rette for langt flere rimelige utleieboliger.

BSU – viktigere enn noen gang!

BSU – viktigere enn noen gang!
Roger Schjerva, statssekretær i Finansdepartementet, tok i VG 10. februar til orde for at det ikke er noe godt poeng å utvide BSU-ordningen. Den oppfatningen deler ikke Norske Boligbyggelag.

NBBL ber Finanstilsynet presisere de nye utlånsreglene

NBBL ber Finanstilsynet presisere de nye utlånsreglene
Det hersker forvirring rundt de nye retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis. På den ene siden er bankene pålagt å kreve 15 prosent egenkapital ved boliglån, men det er også mulig å foreta en særskilt forsvarlighets- vurdering. Består man denne testen, kan kravet om 15 prosent egenkapital settes til side. Nå ber NBBL Finanstilsynet presisere hvilke krav det er snakk om.

Ungdomsboliger: Regjeringen har ignorert Stortinget

Ungdomsboliger: Regjeringen har ignorert Stortinget
Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets anmodning om å legge til rette for bygging av utleie-boliger for vanlig ungdom. I innstillingen til neste års statsbudsjett purrer Stortingets Kommunalkomite på Regjeringen. Det gjør også Norske Boligbyggelags Landsforbund.

Statsråd skjermer studentboligene

Statsråd skjermer studentboligene
Kommunal- og regionaldepartementet fremmet i dag forslag om å frita 80 prosent av studentboligene fra de nye tilgjengelighets- kravene. – Svært positivt nytt, mener NBBLs adm. direktør Thor Eek.

Side1 av 3Først   Forrige   [1]  2  3  Neste   Sist