Artikler som inneholder 'Statsbudsjettet 2018'

Stortingsforslag om utvidet startlånordning

Ap og SV varsler nå at de vil fremme et eget forslag på Stortinget om å utvide ordningen med startlån.