Artikler som inneholder 'Boligbyggelag'

– Førstegangsetablererne er budsjettaperne

NBBL etterlyser flere konkrete tiltak for førstegangskjøperne i statsbudsjettet for 2020.

TOBB gjør suksess i Midt-Norge med "leie-før-eie" modellen

I Trondheim hjelper TOBB unge å komme inn på boligmarkedet uten at de trenger å bekymre seg for fall i boligprisene.

Medlemskap i konfirmasjonsgave

Boligbyggelagene er spredd rundt om i byer og tettsteder over hele landet. De gir sine medlemmer tilgang på både nye og brukte boliger. Et medlemskap i boligbyggelag kan bli konfirmantens VIP-kort til egen bolig.

Billige utleieboliger for unge

Billige utleieboliger for unge
Studenter og unge med dårlig råd bør sjekke utleieboligene i boligbyggelagene. De leies ut til under markedspris.

Bolighåp til konfirmanten

Bolighåp til konfirmanten
50 000 ungdommer skal konfirmeres i år. Boligbyggelagene merker økende interesse for gavemedlemskap.

Bygger ungdomsboliger

Bygger ungdomsboliger
Tall fra Boligprodusentenes forening og Prognosesenteret viser at 2011 kan bli et godt år for nybygging. I Arendal Boligbyggelag satser de på ungdomsboliger til sine medlemmer.