Artikler som inneholder 'Bolig'

– Førstegangsetablererne er budsjettaperne

NBBL etterlyser flere konkrete tiltak for førstegangskjøperne i statsbudsjettet for 2020.