TOBB gjør suksess i Midt-Norge med "leie-før-eie" modellen

I Trondheim hjelper TOBB unge å komme inn på boligmarkedet uten at de trenger å bekymre seg for fall i boligprisene.

Mange unge førstegangsetablerere har god nok inntekt til å kjøpe bolig, men mangler egenkapital. TOBBs "leie-før-eie" modell gir mulighet til å skaffe seg en bolig uten tilstrekkelig egenkapital. Etter å ha leid en leilighet av TOBB i tre til fem år kan leietaker velge å overta boligen.

TOBBs modell har vært en suksess i Midt-Norge. Det første prosjektet på Lade i Trondheim ble utsolgt på rekordtid da over 500 interessenter kjempet om 51 leiligheter.

Sikkerhet

Når leieavtalen inngås får kjøperen også rett til å kjøpe leiligheten. Leietaker kan kjøpe leiligheten senest fem år etter at leieforholdet inngås - en kjøpsopsjon. I leieavtalen er det fastsatt en pris på leiligheten.

Dersom boligprisene fortsetter å stige, er prisøkningen med på å skaffe leietaker egenkapital. Hvis boligprisene stiger mer enn 15 prosent under leieperioden, må kjøperen betale mer. TOBB gir dermed bort verdistigningen inntil egenkapitalkravet er dekket.

Går det motsatt vei og boligprisene faller, kan leietakeren velge å ikke kjøpe leiligheten. TOBB tar dermed risikoen for prisnedgang.

Tenk kreativt!

Før jul innkalte kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til et møte der han oppfordret boligbyggelagene til å tenke kreativt rundt hvordan førstegangskjøpere skal klare å komme seg inn på boligmarkedet.

Sanner ble – i tillegg til administrerende direktør i TOBB, Torbjørn Sotberg, og en av de heldige som fikk tildelt én av de 51 leilighetene i prosjektet på Lade – intervjuet av TV2 om "leie-før-eie" modellen.

Innslaget kan du se her.