Stortingsforslag om utvidet startlånordning

Ap og SV ønsker å reversere endringene i startlånforskriften slik at unge med lav egenkapital igjen blir en målgruppe for startlånet.
Ap og SV varsler nå at de vil fremme et eget forslag på Stortinget om å utvide ordningen med startlån.

Partiene begrunner dette med at «Startlånsordningen må utvides slik at flere som har betalingsevne, men mangler egenkapital, må få mulighet til å etablere seg». 

Ap og SV klargjør videre at de derfor ønsker å «reversere endringene i startlånforskriften slik at unge med lav egenkapital igjen blir en målgruppe for startlånet».

- Dette er gode nyheter, og helt i tråd med hva NBBL ønsker, sier Thor Eek.

Eek påpeker at det etter at startlånforskriften ble strammet inn i 2014 er blitt innvilget betydelig færre startlån. Mens det i 2012 ble innvilget nesten 12.000 startlån, var dette tallet redusert til rundt 7.000 i fjor. (Les mer i NBBLs posisjonsnotat om startlån)

- NBBL mener det trengs flere tiltak for å hjelpe unge inn på boligmarkedet. En styrking av startlånordningen er et helt riktig grep, understreker Eek.

Ønsker økte lånerammer for Husbanken

Nyheten om at de to partiene vil fremme forslag om å utvide startlånordningen kom i Kommunal- og forvaltningskomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2018. Her gikk Ap og SV også inn for å styrke Husbankens lånerammer betraktelig. Det samme gjorde Venstre og Senterpartiet.

- Det er oppløftende å se at det faktisk er et flertall i komiteen som ønsker seg utvidede lånerammer til Husbanken. Selv om det ikke ble en del av de borgerlige partienes budsjettavtale, viser det at NBBLs arbeid for en styrking av Husbankens lånerammer har solid støtte på Stortinget, selv om det ikke førte til en økning i denne omgang, sier NBBLs administrerende direktør Thor Eek.