NBBL svarer Aftenposten

Aftenposten vil avvikle BSU-ordningen og mener en generell heving av bunnfradraget på skattbar inntekt er en bedre løsning. - Det er totalt uten treffsikkerhet for å hjelpe ungdom inn på boligmarkedet. BSU må videreføres og avgrenses til førstegangskjøpere, svarer NBBLs adm. Thor Eek i Aftenposten i dag.

Les Thor Eeks innlegg i Aftenposten:

BSU må spisses - ikke avvikles

Aftenpostens leder søndag 27. august går inn for å avvikle dagens boligspareordning for ungdom (BSU). Dette til tross for at hele 92 % av befolkningen støtter ordningen. Begrunnelsen deres er at dagens ordning først og fremst utgjør et skattesubsidie til ungdom med velstående foreldre.

Dagens BSU-ordning har hjulpet svært mange unge inn i boligmarkedet, selv om fordelingsvirkningene ikke er perfekte. Behovet for sparestimulerende ordninger i et boligmarked som det norske er sterkt. Kravet som stilles til egenkapital er høyt, og nylig innskjerpet.

Dessuten er det nødvendig hvis vi skal ta eierlinja - og den brede politiske oppslutningen denne har - på alvor. Den største ulikheten mellom vanlige folk oppstår mellom de som eier og de som ikke eier egen bolig. Derfor er det viktig at staten stimulerer unge til å realisere kjøp av bolig.

Hvis du først eier bolig, og har tatt opp lån, bidrar staten til betydelige skattereduksjoner gjennom rentefradrag. Statens økonomiske bidrag til BSU-ordningen er til sammenligning svært beskjeden.

Aftenposten har rett i at fordelingseffektene ved ordningen kan bli bedre enn de er i dag.  Derfor har NBBL foreslått å avgrense ordningen til de som enda ikke har kjøpt bolig. En mer spisset BSU-ordning som forbeholdes de som ennå ikke har kjøpt bolig, kan etter NBBLs beregninger gi grunnlag for å styrke ordningen betydelig, uten ekstra kostnader for staten.

Aftenpostens forslag om en generell heving av bunnfradraget på skattbar inntekt, er totalt uten treffsikkerhet for å hjelpe ungdom inn på boligmarkedet. BSU-ordningen er derimot et slikt bidrag. Den bør videreføres, og spisses – ikke fjernes.

Den sterke oppslutningen om BSU-ordningen tror vi skyldes at over 8 av 10 eier egen bolig, og at disse har erfart at dette utgjør en trygg og god ramme rundt deres liv. I likhet med NBBL mener derfor en massiv majoritet det er viktig at staten legger til rette for boligsparing som hjelper ungdom til å ta del i eierlinja i norsk boligpolitikk. At Aftenposten mener noe annet overrasker oss.

Thor Eek

Adm. dir. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)