Styrk og spiss BSU

NBBL foreslår en styrket og spisset BSU-ordning forbeholdt førstegangskjøpere (foto: Nadia Frantsen).
92 prosent av befolkningen støtter Boligsparing for ungdom (BSU), men ungdomspartiene er skeptiske.

Dette viser VGs sak som er laget på bakgrunn av NBBLs spørreundersøkelse om BSU.

En god ordning kan bli bedre

- Ipsos undersøkelsen til NBBL viser at oppslutningen om BSU er sterk uansett partifarge. Dette står i kontrast til at ordningen har vært kritisert fra ulikt politisk hold, spesielt fra ungdomspartiene som også VGs reportasje viser, sier adm. dir. i NBBL, Thor Eek. 

I følge SSB er det i dag 139.000 som sparer i BSU-ordningen som allerede har kjøpt bolig. Det betyr at 42 prosent av skattefradragene i ordningen går til de som allerede eier egen bolig.   

For førstegangskjøpere

Istedenfor å fjerne, vil NBBL styrke og spisse BSU ordningen. En mer spisset BSU-ordning bør forbeholdes de som enda ikke har kjøpt bolig. Dagens totale sparebeløp på maks 300.000 og begrenset til 25.000 pr år står ikke i samsvar med boligprisene og behovet for egenkapital. Ideelt sett burde BSU beløpet matchet kravet til egenkapital for kjøp av en enkel bolig. 

- Derfor foreslår NBBL en kraftig økning i ordningen uten at det blir dyrere for staten. Hvis BSU forbeholdes de som enda ikke har kjøpt bolig er det ut fra våre beregninger mulig å øke årlig sparebeløp til 50.000 og totalbeløpet opp fra 300 – 500.000 uten at det blir en dyrere ordning for staten, sier Eek. 

Ungdomspartiene er for og i mot

Argumentene til ungdomspartiene som er imot, er at det kun er en ordning for de rike som kan spare og at det dermed forsterker klasseskillene. De som er for argumenter med at det er viktig at staten velger å legge til rette for boligsparing som hjelper ungdom til å ta del i eierlinja i norsk boligpolitikk – det at vi skal eie vår egen bolig.