Billige utleieboliger for unge

Studenter og unge med dårlig råd bør sjekke utleieboligene i boligbyggelagene. De leies ut til under markedspris.
Mange boligbyggelag tilbyr utleieboliger til unge med dårlig økonomi (foto: Anne Elisabeth Næss/NBBL).

– Boligbyggelagene har minst 1200 utleieboliger beregnet på unge og andre som har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet. De fleste utleieboligene finnes i Oslo og Bergen, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL.

Han mener studenter bør sjekke hjemmesidene til boligbyggelagene. For mens avisene melder at leieprisene for hybler og studentboliger er dyrere enn noen gang, tilbyr boligbyggelagene rimeligere utleieboliger til unge med dårlig økonomi.

– De fleste leilighetene har husleier under markedspris. Det er mulig fordi de er finansiert ved lån og tilskudd fra Husbanken. Derfor blir ikke disse boligene leid ut for å oppnå maksimal økonomisk vinning for boligbyggelagene, sier Eek.

Selv om de fleste utleieboligene finnes i Oslo og Bergen, har boligbyggelagene i Sandefjord, Fredrikstad, Tromsø og Bodø og Romerike også mange utleieboliger.

Stor pågang
Boligbyggelaget Usbl er en stor utleier og har rundt 400 utleieboliger i Oslo og Lillestrøm. De fleste av leilighetene er såpass store at to-tre personer kan leie sammen.

– Søkere under 35 år med lav til moderat inntekt er prioritert. Både studenter og de som er i jobb kan søke. Maks inntekt for en person er 400 000 kroner, for to som vil leie sammen er inntektsgrensen 700 000 kroner, sier advokat Knut Sannem i Usbl.

Leilighetene blir bare unntaksvis annonsert. Opplysninger om ledige leiligheter legges ut på boligbyggelagets nettside, og det er stor pågang for å få leie.

– Behovet er mangedoblet i forhold til antall leiligheter. De stive boligprisene gjør at mange ikke klarer å finansiere egen bolig. Det gjelder både single og familier i etableringsfasen.

Men det er også mange som ikke har behov for å kjøpe egen bolig.

– En typisk leietaker hos oss er en ungdom som jobber en periode i Oslo før de flytter til andre deler av landet. I tillegg kommer alle studentene.

Leieperioden er tidsbegrenset i de fleste boligene.

– Leieavtalene inngås vanligvis for tre år, men det varierer litt fra sted til sted. Noen av boligbyggelagene setter også som betingelse at de som leier må ha bodd i kommunen en viss tid. Den detaljerte oversikten finnes på nettsidene til det enkelte boligbyggelag, sier Thor Eek i NBBL.

Vil bygge mer
Bygging av utleieboliger i regi av boligbyggelag har på det nærmeste stoppet opp etter at regelverket ble endret for snart ti år siden. Men nå tror NBBL det igjen kan bli nybygging av ikke-kommersielle utleieboliger.

– Kommunalkomiteen i Stortinget gikk ved årsskiftet enstemmig inn for at Husbanken skal kunne gi støtte til bygging av utleieboliger for ungdom generelt og ikke bare for de mest vanskeligstilte. Vi håper dette blir fulgt opp i høstens statsbudsjett. Boligmarkedet er nå så tøft at det er stort behov for rimelige utleieboliger til unge, sier Thor Eek i NBBL.