Bolighåp til konfirmanten

50 000 ungdommer skal konfirmeres i år. Boligbyggelagene merker økende interesse for gavemedlemskap.
- Gi konfirmanten et medlemskap i gave slik at han eller hun kan kan rykke fram i boligkøen når det blir aktuelt med egen bolig, oppfordrer Thor Eek, adm. dir. i NBBL (Foto: NBBL/Anne Elisabeth Næss).

– Medlemskap i et boligbyggelag er kanskje ikke den gaven konfirmanten blir gladest for i øyeblikket. Men et slikt medlemskap er veldig mye verdt den dagen han eller hun skal kjøpe leilighet, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL, Norske Boligbyggelag.

Rundt 80 prosent av 15-åringene her i landet blir konfirmert, og boligbyggelagene merker økende interesse for slike gavemedlemskap.

– 30 prosent av de nye medlemmene vi har registrert i år, er under 18 år. Gavemedlemskap til konfirmanter, men også til dåpsbarn, er svært populært, sier kommunikasjonssjef Cecilie Wathne i Stavanger Boligbyggelag.

Gratis før 18
Hun tror mange foreldre tenker langsiktig og er opptatt av å sikre barna lengst mulig ansiennitet i boligbyggelaget.

– Også mange tanter, onkler og andre slektninger er fremsynte på vegne av konfirmantene. 15-åringene som får medlemskap i gave, har ansiennitet som teller når de skal på boligmarkedet om ti år, sier Wathne.

Også Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB) får ekstra mange nye medlemmer i mai.

– Det kommer et rush av innmeldinger hver vår i forkant av konfirmasjonssøndagene. I fjor registrerte vi mer enn 600 gavemedlemskap og vi tror det blir flere i år, sier Solvor Sundet, leder av medlemsavdelingen i TOBB.
Trondheim, Stavanger og svært mange andre boligbyggelag har gratis medlemskap for alle under 18 år.

– Konfirmantene slipper å betale den årlige medlemsavgiften. Først når de er 18 år blir de voksne medlemmer på vanlige vilkår.  Men vi ser ofte at foreldre eller andre voksne betaler inntil ungdommene selv ser nytten av konfirmasjonsgaven.
Storbysamarbeid

Storbysamarbeid
De siste tre årene har boligbyggelag i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø samarbeidet for å gi et samlet tilbud til boligkjøpere.

– Storbysamarbeidet betyr at du kan bruke medlemskapet fra ditt lokale boligbyggelag til å skaffe deg bolig på en helt annen kant av landet. Det er veldig aktuelt for ungdom som flytter hjemmefra og som kanskje skal etablere seg i en annen by, sier Sundet.

Boligbyggelagene i disse byene har til sammen 45 000 boliger, og medlemmer har forkjøpsrett til disse når de er til salgs.

– Boligbyggelagene har også utleieboliger i disse byene. Studenter kan bruke ansienniteten fra konfirmasjonsdagen til å skaffe en bra leiebolig, sier Solvor Sundet i Trondheim og Omegn Boligbyggelag.