Bygger ungdomsboliger

Tall fra Boligprodusentenes forening og Prognosesenteret viser at 2011 kan bli et godt år for nybygging. I Arendal Boligbyggelag satser de på ungdomsboliger til sine medlemmer.
Hege Skinner i NBBL, synes samarbeidet mellom Arendal boligbyggelag og Grimstad kommune er et eksempel til etterfølgelse (foto: NBBL/nyebilder.no).

Til agderposten.no forteller Per Selås, administrerende direktør i Arendal Boligbyggelag, at de regner med å starte byggingen av 12 nye boliger for ungdom i Grimstad.

Samarbeid med kommunen
Boligbyggelaget og Grimstad kommune har i flere år samarbeidet om flere byggeprosjekter der boligene er rettet inn mot unge mennesker i alderen 18 til 35 år. Selås forteller at responsen har vært svært god.

Samarbeidet består i at kommunene sørger for billige tomter, mens boligbyggelaget står for prosjektering, bygging og salg av boligene.

Fordi tomten fra kommunen er billig kan leilighetene selges for i underkant av 1,5 millioner kroner, noe som er lavere enn normal markedspris for tilsvarende leiligheter.

Godt eksempel
- Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom boligbyggelag og kommunen for å øke boligbyggingen. Vi mener at kommunene i større grad må legge til rette for flere tomter til nybygging, sier Hege Skinner i NBBL.

Skinner visere til Soria Moria I, hvor det står at regjeringen vil utvikle en låneordning med rente– og avdragsutsettelse til kommunene slik at de kan føre en offensiv tomtepolitikk.

- Denne formuleringen har aldri blitt fulgt opp og den er fortsatt like aktuell. De fleste kommuner er per i dag for passive på tomtesida og når det gjelder helhetlig boligplanlegging. I Statsbudsjettet for 2012 må det gis nye økonomiske virkemidler for å få kommunene sterkere på banen som tilrettelegger og planlegger av nye boligprosjekter, sier Hege Skinner i NBBL.