Usbl fronter studentopprop

Usbl fronter studentopprop
Oslo kommune har tidligere annonsert at de skal bidra med tomter slik at flere studentboliger kan bygges, men sålangt har ingenting skjedd. Boligbyggelaget Usbl etterlyser politisk vilje for å gjøre noe med utleiesituasjonen generelt – og for studenter spesielt. Derfor er boligbyggelaget villige til å gi bort en studentbolig i et helt år for å skape blest om problemstillingen.

Flere utleieboliger for unge

Flere utleieboliger for unge
Etter at Finanstilsynet innførte krav om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp har enda flere unge i etableringsfasen blitt henvist til et rekorddyrt privat leiemarked. Flere boligbyggelag står klar til å bygge utleieboliger for ungdom, men da må regelverket for tilskudd gjennom Husbanken endres. Regjeringen er nå samlet for å planlegge budsjettåret 2013. Her bør det legges til rette for langt flere rimelige utleieboliger.

BSU – viktigere enn noen gang!

BSU – viktigere enn noen gang!
Roger Schjerva, statssekretær i Finansdepartementet, tok i VG 10. februar til orde for at det ikke er noe godt poeng å utvide BSU-ordningen. Den oppfatningen deler ikke Norske Boligbyggelag.

NBBL ber Finanstilsynet presisere de nye utlånsreglene

NBBL ber Finanstilsynet presisere de nye utlånsreglene
Det hersker forvirring rundt de nye retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis. På den ene siden er bankene pålagt å kreve 15 prosent egenkapital ved boliglån, men det er også mulig å foreta en særskilt forsvarlighets- vurdering. Består man denne testen, kan kravet om 15 prosent egenkapital settes til side. Nå ber NBBL Finanstilsynet presisere hvilke krav det er snakk om.

Ungdomsboliger: Regjeringen har ignorert Stortinget

Ungdomsboliger: Regjeringen har ignorert Stortinget
Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets anmodning om å legge til rette for bygging av utleie-boliger for vanlig ungdom. I innstillingen til neste års statsbudsjett purrer Stortingets Kommunalkomite på Regjeringen. Det gjør også Norske Boligbyggelags Landsforbund.

Statsråd skjermer studentboligene

Statsråd skjermer studentboligene
Kommunal- og regionaldepartementet fremmet i dag forslag om å frita 80 prosent av studentboligene fra de nye tilgjengelighets- kravene. – Svært positivt nytt, mener NBBLs adm. direktør Thor Eek.

BSU-ordningen holder ikke mål

BSU-ordningen holder ikke mål
Boligprisveksten har vært sterk de siste årene, noe som har gjort det vanskelig for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet. Ett av stimuleringstiltakene for å få unge til å spare til bolig er BSU-ordningen, men i takt med de økte boligprisene har denne gradvis blitt av mindre verdi.

Ungdomsboliger: Regjeringen har ignorert Stortinget

Ungdomsboliger: Regjeringen har ignorert Stortinget
Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets anmodning om å legge til rette for bygging av utleieboliger for vanlig ungdom. I innstillingen til neste års statsbudsjett purrer Stortingets Kommunalkomite på Regjeringen. Det gjør også Norske Boligbyggelags Landsforbund.

- Gledelig at finanskomiteen viser handlekraft

- Gledelig at finanskomiteen viser handlekraft
Finanstilsynet har høstet mye kritikk for sitt forslag om nye krav til egenkapital ved boligkjøp. Spesielt kritikkverdig har forslaget om at regelverket også skal omfatte Husbankens startlånsordning vært. Nå ønsker Stortingets finanskomité at startlånkundene skjermes.

Side5 av 6Først   Forrige   1  2  3  4  [5]  6  Neste   Sist