Unntak bare for studenter

Unntak bare for studenter
-Det er ikke bare studentboliger som er dyre å bygge universelt utformet. Alle mindre boliger rettet mot unge blir dyrere hvis de skal oppfylle alle krav til universell utforming, sier Thor Eek, administrerende direktør i NBBL i en kommentar til regjeringens forslag om å lempe på kravet om universell utforming for studentboliger.

Flere vil ha boligminister

Flere vil ha boligminister
Sist ute var Høyres Jan Tore Sanner under Eiendomsdagene på Norefjell. Fredag 18. januar uttalte han til E24 at han gjerne blir boligminister dersom han blir spurt. Dette skriver Thor Eek om på sin blogg. Eek synes 2013 bør bli året en engasjert boligpolitiker får spørsmål om å bli Norges nye boligmininster.

En bedre boligpolitikk

En egen boligminister, enklere boligetablering for unge, forenkling i plan- og byggeprosesser og mer fleksible byggeforskrifter er noen av temaene i Norske Boligbyggelags Landsforbunds boligpolitiske 7-punktsprogram. - Hensikten med vårt 7-punktsprogram er å synliggjøre overfor myndighetene hva som må til for å sikre alle som trenger det, tilgang på en god bolig, sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL.

Etterlyser satsing på kommunale utleieboliger

Etterlyser satsing på kommunale utleieboliger
Regjeringen ønsker å bygge i overkant av 1000 studentboliger til neste år. Dette ikke er tilstrekkelig, sier adm.dir. Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)til DNB Eiendomsmarkedet.

Boligbyggelag vil bygge utleieboliger

Boligbyggelag vil bygge utleieboliger
I september skrev konstituert administrerende direktør Torkil Iversen i Trondheim og omegn boligbyggelag (TOBB) en kronikk hvor han tok til orde for at boligbyggelagene kan være med å etablere en ikke-kommersiell utleiesektor. SV bet seg merke i kronikken og møtte ledelsen i TOBB 22. oktober.

Regjeringen hindrer bygging av utleieboliger

70 prosent av landets boligbyggelag står klare til å bygge utleieboliger. Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), mener de blir hindret av et rigid regelverk og manglende tilskuddsmidler. -Hadde regjeringen lagt forholdene til rette kunne boligbyggelagene bidratt til å skaffe ungdom og arbeidsinnvandrere som i dag står utenfor boligmarkedet, en utleiebolig.

Ingen ny boligpolitikk

Ingen ny boligpolitikk
Det er enkelte positive boligpolitiske påplussinger i budsjettforslaget, men vi er milevis unna det boligpolitiske krafttaket som mange har etterlyst, sier NBBLs Thor Eek om regjeringens forslag til budsjett for 2013. Han mener 20 mrd til Husbanken ikke kan regnes som offensivt så lenge det tilsvarer samme beløp som har blitt stilt til disposisjon for i 2011 og 2012.

-Stoltenberg må tenke nytt

-Stoltenberg må tenke nytt
- Flere utleieboliger gjør det enklere for unge på boligmarkedet. Nå må regjeringen tenke nytt, sier adm. dir. Thor Eek i Norske Boligbyggelag. Han mener det er på tide at Husbanken bidrar til å bygge utleieboliger for alle unge som har et boligbehov, ikke bare vanskeligstilte.

Husbanken går tom

Husbanken går tom
Ved utgangen av juni hadde Husbanken brukt opp 70 % av sin totale låneramme, og nå er banken i ferd med å gå helt tom. Situasjonen for Husbanken står i skarp kontrast til tidligere utsagn fra regjeringspartiene om å bruke Husbanken aktivt for å sørge for tilstrekkelig nybygging, uttaler adm.dir. Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund, NBBL.

Side4 av 6Først   Forrige   1  2  3  [4]  5  6  Neste   Sist