En bedre boligpolitikk

En egen boligminister, enklere boligetablering for unge, forenkling i plan- og byggeprosesser og mer fleksible byggeforskrifter er noen av temaene i Norske Boligbyggelags Landsforbunds boligpolitiske 7-punktsprogram. - Hensikten med vårt 7-punktsprogram er å synliggjøre overfor myndighetene hva som må til for å sikre alle som trenger det, tilgang på en god bolig, sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL.

Etterlyser satsing på kommunale utleieboliger

Etterlyser satsing på kommunale utleieboliger
Regjeringen ønsker å bygge i overkant av 1000 studentboliger til neste år. Dette ikke er tilstrekkelig, sier adm.dir. Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)til DNB Eiendomsmarkedet.

Boligbyggelag vil bygge utleieboliger

Boligbyggelag vil bygge utleieboliger
I september skrev konstituert administrerende direktør Torkil Iversen i Trondheim og omegn boligbyggelag (TOBB) en kronikk hvor han tok til orde for at boligbyggelagene kan være med å etablere en ikke-kommersiell utleiesektor. SV bet seg merke i kronikken og møtte ledelsen i TOBB 22. oktober.

Regjeringen hindrer bygging av utleieboliger

70 prosent av landets boligbyggelag står klare til å bygge utleieboliger. Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), mener de blir hindret av et rigid regelverk og manglende tilskuddsmidler. -Hadde regjeringen lagt forholdene til rette kunne boligbyggelagene bidratt til å skaffe ungdom og arbeidsinnvandrere som i dag står utenfor boligmarkedet, en utleiebolig.

Ingen ny boligpolitikk

Ingen ny boligpolitikk
Det er enkelte positive boligpolitiske påplussinger i budsjettforslaget, men vi er milevis unna det boligpolitiske krafttaket som mange har etterlyst, sier NBBLs Thor Eek om regjeringens forslag til budsjett for 2013. Han mener 20 mrd til Husbanken ikke kan regnes som offensivt så lenge det tilsvarer samme beløp som har blitt stilt til disposisjon for i 2011 og 2012.

-Stoltenberg må tenke nytt

-Stoltenberg må tenke nytt
- Flere utleieboliger gjør det enklere for unge på boligmarkedet. Nå må regjeringen tenke nytt, sier adm. dir. Thor Eek i Norske Boligbyggelag. Han mener det er på tide at Husbanken bidrar til å bygge utleieboliger for alle unge som har et boligbehov, ikke bare vanskeligstilte.

Husbanken går tom

Husbanken går tom
Ved utgangen av juni hadde Husbanken brukt opp 70 % av sin totale låneramme, og nå er banken i ferd med å gå helt tom. Situasjonen for Husbanken står i skarp kontrast til tidligere utsagn fra regjeringspartiene om å bruke Husbanken aktivt for å sørge for tilstrekkelig nybygging, uttaler adm.dir. Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund, NBBL.

Usbl fronter studentopprop

Usbl fronter studentopprop
Oslo kommune har tidligere annonsert at de skal bidra med tomter slik at flere studentboliger kan bygges, men sålangt har ingenting skjedd. Boligbyggelaget Usbl etterlyser politisk vilje for å gjøre noe med utleiesituasjonen generelt – og for studenter spesielt. Derfor er boligbyggelaget villige til å gi bort en studentbolig i et helt år for å skape blest om problemstillingen.

Flere utleieboliger for unge

Flere utleieboliger for unge
Etter at Finanstilsynet innførte krav om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp har enda flere unge i etableringsfasen blitt henvist til et rekorddyrt privat leiemarked. Flere boligbyggelag står klar til å bygge utleieboliger for ungdom, men da må regelverket for tilskudd gjennom Husbanken endres. Regjeringen er nå samlet for å planlegge budsjettåret 2013. Her bør det legges til rette for langt flere rimelige utleieboliger.

Side4 av 6Først   Forrige   1  2  3  [4]  5  6  Neste   Sist