- Pappa, det er din generasjons feil at ikke jeg kommer inn på boligmarkedet!

Før debatten på NBBLs boligpolitiske konferanse ble politikerne avbrutt av Ine Jansen og Lasse Lindtner. På en formidabel morsom måte iscenesatte de en høyst relevant problemstilling i mange familier. Har vi mulighet til å hjelpe barna våre inn på boligmarkedet? Vi filmet innslaget og debatten.

Ungdom er taperne i boligmarkedet

Ungdom er taperne i boligmarkedet
Ikke alle unge har foreldre som kan hjelpe med boligkjøp. - Den store utfordringen for disse, er å skaffe nok egenkapital. Etter pålegg fra regjeringen krever bankene at 15 prosent av det boligen koster må dekkes med egenkapital. Derfor er ungdom avhengig av å starte smart sparing tidlig, for å unngå å havne utenfor, mener Thor Eek, adm. dir i NBBL.

Uttalelse fra alliansen "Bolig for alle"

Uttalelse fra alliansen "Bolig for alle"
23. april avholdt alliansen "Bolig for alle" møte. På initiativ fra blant andre LO og NHO ble "Bolig for alle" etablert i mars og er en bred allianse med krav om en langt mer aktiv boligpolitikk. Målet er å øke boligbyggingen i Norge.

Ung på boligmarkedet?

Ung på boligmarkedet?
Lær deg mer om privatøkonomi! Det slår NBBLs Thor Eek fast på Aftenposten.no. Eek mener at manglen på tiltak for unge i boligmeldinga er oppsiktsvekkende. Det er lite som tyder på at regjeringen ser på vanlig ungdom som en viktig gruppe i boligpolitikken.

Bolig for alle

Under fanen ”Bolig for alle” tar blant andre LO og NHO initiativ til en bred allianse med krav om en langt mer aktiv boligpolitikk. Målet er å øke boligbyggingen i Norge.

Økt bruk av startlån

Økt bruk av startlån
Den siste tiden har det vært heftig debatt om Startlån-ordningen som Husbanken tilbyr unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Økt bruk av startlån er en naturlig konsekvens etter at Finanstilsynet innførte kravet om minimum 15 prosents egenkapital ved kjøp av bolig, mener Thor Eek i NBBL.

Rekordvekst i boligbyggelagene

Boligbyggelagene i Norge fikk 32 000 nye medlemmer i fjor. Totalt har medlemsmassen økt til 875 000. Det er andre år på rad at nettoøkningen har vært på over 30 000 medlemmer. Det representerer en årlig medlemsvekst på nærmere 4 prosent, noe som er rekordhøyt i Norske Boligbyggelag.

Unntak bare for studenter

Unntak bare for studenter
-Det er ikke bare studentboliger som er dyre å bygge universelt utformet. Alle mindre boliger rettet mot unge blir dyrere hvis de skal oppfylle alle krav til universell utforming, sier Thor Eek, administrerende direktør i NBBL i en kommentar til regjeringens forslag om å lempe på kravet om universell utforming for studentboliger.

Flere vil ha boligminister

Flere vil ha boligminister
Sist ute var Høyres Jan Tore Sanner under Eiendomsdagene på Norefjell. Fredag 18. januar uttalte han til E24 at han gjerne blir boligminister dersom han blir spurt. Dette skriver Thor Eek om på sin blogg. Eek synes 2013 bør bli året en engasjert boligpolitiker får spørsmål om å bli Norges nye boligmininster.

Side3 av 6Først   Forrige   1  2  [3]  4  5  6  Neste   Sist