Artikler som inneholder 'Eldre og bolig'

Årdal boligbyggelag møtte Navarsete

Årdal boligbyggelag møtte Navarsete
Adm. dir. i Årdal Boligbyggelag Greta Steinheim møtte 27. juni statsråd Liv Signe Navarsete for å snakke om etterinstallering av heis. Årdal holder på med et omfattende heisprosjekt og har fått vel 20 mill. i tilskudd fra Husbanken.

Morgendagens omsorgspolitikk

Morgendagens omsorgspolitikk
Stortinget behandlet før ferien meldingen om morgendagens omsorgspolitikk. I innstillingen satses det på tilpasning av boliger og boligens omgivelser for å gjøre de alders- og funksjonsvennlige. Blant annet blir det økt satsning på etterinstallering av heis. - Helse og omsorgskomitéen har lyttet til våre innspill, sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL.

Omsorg i eget hjem

Omsorg i eget hjem
Vi lever lenger og det blir betraktelig flere eldre med omsorgsbehov. - Skal vi løse morgendagens omsorgsutfordringer må hjelp i eget hjem være langt vanligere enn å havne på sykehjem, sier Thor Eek i NBBL. Det forutsetter tilpassing og oppgradering av boligene som allerede er bygget og at nybyggingen i større grad tilpasses eldre kjøpere.

Oppfylt boligdrøm for entusiastene i Rygge Senior Bo!

Oppfylt boligdrøm for entusiastene i Rygge Senior Bo!
I Rygge utenfor Moss er det nylig oppført 26 seniorboliger myntet på aldersgruppen 50+. Bak prosjektet står foreningen Rygge Senior Bo med initiativtager Leif Svarstad i spissen. Vansjø Boligbyggelag har som byggherre vært en viktig støttespiller i realiseringen av prosjektet.

Navarsete så lyset i Danmark

Navarsete så lyset i Danmark
6. februar var kommunalminister Liv Signe Navarsete ute i media og snakket varmt og entusiastisk om at mange flere eldre kan og bør bli boende lengre i egen bolig. Et par dager senere, i Stortingets spørretime, fikk hun bred støtte fra opposisjonspartiene for sitt initiativ.

NBBL med innspill på to offentlige utredninger

NBBL med innspill på to offentlige utredninger
NBBL har i november oversendt sine høringsuttalelser på de to NOU-ene - «Rom for alle» og «Innovasjon i omsorg»

Smålig opptrapping av heis i statsbudsjettet

Smålig opptrapping av heis i statsbudsjettet
Regjeringen øker bevilgningen til etterinstallering av heis fra 5 til 10 mill. i statsbudsjettet for 2012. – Dette er allikevel småpenger tatt i betraktning den allerede marginale heisbevilgningen, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek. NBBL mener bevilgningen minst burde vært på 100 mill. kroner.

Flere må få heis!

Flere må få heis!
Skal de eldre i framtiden kunne bli boende i sine hjem, må man på politisk hold ta inn over seg at det er behov for en langt mer offensiv satsing på tilpasninger i den eksisterende boligmasse.

Hvordan eldre kan bli boende godt og trygt i egen bolig

Hvordan eldre kan bli boende godt og trygt i egen bolig
NBBL har i forkant av valget spurt partilederne om hva de mener er viktig for at eldre skal få en god alderdom i egen bolig.

Side1 av 2Først   Forrige   [1]  2  Neste   Sist   

Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger