Artikler som inneholder 'Boligpolitikk'

Smålig opptrapping av heis i statsbudsjettet

Smålig opptrapping av heis i statsbudsjettet
Regjeringen øker bevilgningen til etterinstallering av heis fra 5 til 10 mill. i statsbudsjettet for 2012. – Dette er allikevel småpenger tatt i betraktning den allerede marginale heisbevilgningen, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek. NBBL mener bevilgningen minst burde vært på 100 mill. kroner.

Flere må få heis!

Flere må få heis!
Skal de eldre i framtiden kunne bli boende i sine hjem, må man på politisk hold ta inn over seg at det er behov for en langt mer offensiv satsing på tilpasninger i den eksisterende boligmasse.

Hvordan eldre kan bli boende godt og trygt i egen bolig

Hvordan eldre kan bli boende godt og trygt i egen bolig
NBBL har i forkant av valget spurt partilederne om hva de mener er viktig for at eldre skal få en god alderdom i egen bolig.

Kraftig økning i tilskudd til heis

Kraftig økning i tilskudd til heis
NBBL foreslår i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett å øremerke 45 millioner kroner til etterinnstallering av heis.

Bo lengst mulig hjemme

Bo lengst mulig hjemme
Skal eldre ha en reell mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker, er det avgjørende at heis etterinnstalleres i eldre lavblokkbebyggelse.

Heis er ikke luksus

Heis er ikke luksus
- Svært få drømmer om et langt liv på sykehjem, vi ønsker å bo lengst mulig hjemme. 90 prosent av alle lavblokker bygget før år 2000 mangler heis. Nå må det handles, sier Thor Eek administrerende direktør i NBBL.

Side2 av 2Først   Forrige   1  [2]  Neste   Sist   

Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger