Heistilskudd tema i stortingsdebatt

I høst gikk flere organisasjoner, deriblant NBBL, sammen om et felles opprop mot å kutte heistilskuddet. Her er Thor Eek, adm. direktør i NBBL, sammen med SVs stortingsrepresentant Karin Andersen. (Foto: NBBL)
– Å investere mer i heistilskuddet er kanskje noe av det enkleste og billigste vi kan gjøre for å ha et godt folkehelsearbeid og god omsorg for eldre.

Det sa SVs stortingsrepresentant Karin Andersen i et innlegg på Stortinget 15. februar. Bakgrunnen for innlegget var en såkalt interpellasjonsdebatt, om regjeringens eldrepolitikk.

– To av tre boligblokker har ikke tilgang på heis. Det er de eldste blokkene, og det er der mange av de eldre med lav inntekt bor. De har ikke råd eller pensjon til å kjøpe seg ny, moderne leilighet med heis, eller et nytt hus som er på bakkeplan, påpekte Andersen.

Heis lønnsomt for samfunnet

– Vi kan se på de kommunene som har brukt heistilskuddet at det er en helt klar sammenheng: De trenger færre sykehjemsplasser og færre omsorgsboliger enn de kommunene som ikke har gjort det, understrekte SVs stortingsrepresentant, som også leder Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité.

Antallet eldre over 80 år vil tredobles fram til 2060, mens antall over 90 år sannsynligvis firedobles ifølge SSB.

– Det som har skjedd de siste årene med heistilskuddet er ganske alarmerende. I 2016 var det på 100 millioner. I 2017 på 75 millioner. Og i 2018 er det redusert til 50 millioner. Heistilskuddet er altså halvert de siste tre årene, uttalte SVs stortingsrepresentant.

Fellesuttalelse om heistilskuddet

– Vi er svært glade for Karin Andersens innlegg, og for at hun med dette følger opp vårt og andre organisasjoners engasjement for heistilskuddet, sier NBBLs administrerende direktør Thor Eek.

NBBL tok initiativet og sammen med seks andre organisasjoner utarbeidet vi i fjor høst en fellesuttalelse om heistilskuddsordningen. Du kan lese hele fellesuttalelsen her.

 


Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger