Flere søknader enn det er heismidler til

På NRK tidligere i vår etterlyste husbankdirektøren flere søknader om tilskudd til heis i borettslag. De har mer enn nok søknader, de burde heller etterlyst økte tilskuddsrammer, mener NBBL (Illustrasjon: Skjermdump, NRK)
Den nye husbankdirektøren Osmund Kaldheim etterlyste i et innslag på TV i vår flere søknader om tilskudd til heis fra borettslag og sameier. Det han isteden burde etterlyst var økte tilskuddsrammer fra kommunalminister Jan Tore Sanner. 

Husbanken har nemlig mer enn nok søknader sammenlignet med det den kan tilby av tilskudd. Da søknadsfristen i Husbanken gikk ut 1. mars hadde Husbanken mottatt søknader for godt over 200 mill. kroner. Mens tilskuddsrammen var på under 70 mill. kroner, noe som bare dekker 1/3 av etterspørselen. 

Feil begrunnelse for kutt

Rammen ble kuttet fra 93 mill. kroner i 2016 til 68 mill. kroner i 2017. Regjeringens begrunnelse var at antallet nye blokker med heis øker. 

Det er to helt forskjellige grupper som etterspør boliger i ny blokkbebyggelse med heis og boliger i blokker fra 50-, 60- og 70-tallet uten heis. Den nye blokkbebyggelsen er av den dyre sorten, mens de eldre blokkleilighetene som oftest er av de rimeligste boligene i markedet. 

Eldre blokkboliger bebos i dag i stor grad av eldre som flyttet inn i boligen da de var nye. I tillegg etterspørres boligene av lavinntektsgrupper som ungdom, enslige forsørgere osv. Nye boliger med heis etterspørres i stor grad av godt bemidlede middelaldrende eldre som har eneboliger og rekkehus å selge.

Kan bli gode eldreboliger

Eldre lavblokker har ofte god beliggenhet i sentrumsnære områder. Med heis kan disse lavblokkene bli svært gode eldreboliger, slik at eldre kan bli boende flere år i eget hjem. Vi ser eksempler både i Årdal og på Sunndalsøra. Der har sentrumsnære boligblokker etterinstallert heis og ved det blitt et godt alternativ til kommunens omsorgsboliger.

Heis er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Det er derfor vanskelig å forstå at regjeringen ikke satser mer på nye heiser i eldre lavblokker. Viljen er stor i mange borettslag til å få inn heisene – det viser søknadsmengden til Husbanken. De er villige til selv å legge store ressurser i disse krevende prosjektene, men uten tilskuddsmidler er prosjektene ikke mulig å få realisert. Det er synd da forskningen også har dokumentert at heis er samfunnsøkonomisk lønnsomt, jf. Oxford Research sin evaluering av heistilskuddet fra 2016.
 


Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger