Eldre og Bolig 2015

Bli med til Gøteborg på konferansen Eldre og Bolig (foto: Andy Dean Photography/shutterstock).
En god bolig er avgjørende for en god alderdom. 19. og 20. oktober inviterte Statens seniorråd, Husbanken og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) til konferansen «Eldre og Bolig» i Gøteborg, hvor norske og svenske erfaringer ble delt.

Konferansen tok blant annet for seg standardisering av velferdsteknologi, stilte spørsmål om bofelleskap er en aktuell boform for nordmenn og fastslo hvor viktig heis er for trivselen til beboere med funksjonsnedsettelser. De får muligheten til å leve et aktivt og sosialt liv.

Her kan du laste ned innleggene fra konferansen

Framtidens äldre i Sverige - Lars Hovius, Riksbyggen

Bra bostäder - bättre liv - Marianne Hermannson - Kristin Hagström, Gøteborg kommune

Tilbud til eldre medlemmer i NBBL - Thor Eek, NBBL

God bolig - bra for den enkelte og bra for kommunen - Per Erik Torp, Husbanken

Bofellesskap for eldre - en aktuell boform for nordmenn eller...? - Kjersti Nerseth, KNARK

Velferdsteknologi i boliger - hva betyr standardisering? - Bjørn Mathiesen og Tor Sætrang

Heis i eldre blokker  - hvordan får vi det til? - Kjell Magne Brobakken, OBOS

Planer for et aldrende samfunn - Jardar Sørvoll, HOA-Nova

Oslo kommunes seniormelding - Unni Hembre, Oslo kommune

Demenslandsby i Nederland - Trude Schei, Bærum komm. og Eva Hurtig, Oslo komm.

- Det er veldig viktig at boliger og måten vi bor på tilpasses en stadig økende eldregenerasjon, med ulike behov og ønsker. Vi vet jo at eldrebølgen kommer, sier Bente Johansen, seniorrådgiver i NBBL (bildet)

Demenslandsby
Et prosjekt Johansen synes var spennende, var en nederlandsk landsby bebodd av demente. Den er designet slik at menneskene som bor der i størst mulig grad kan leve normalt og aktivt slik de har gjort tidligere. Her bor det 150 demente fordelt på 23 bokollektiv med tilgang til en kafe, en restaurant, butikk og underholdningstilbud.

- Det var interessant å høre hva kommuner i Norge tenkte om et norsk alternativ til dette nederlandske botilbudet for demente, sier Johansen i NBBL.

Bærum kommune var nysgjerrig på konseptet fra Nederland, og etter en studietur i 2013 bestemte de seg allerede på flyet hjem for å satse på ideen. I 2014 startet de arbeidet med å tilpasse planlagte serviceboliger arkitektonisk. Målet er å få på plass en norsk landsby for demente på Dønski til 2018.

Representanter fra Bærum og Oslo kommune deltok på konferansen i oktober og presenterer sine erfaringer.

Boligen sentral for en god alderdom

Tilrettelagte boliger som dekker de behov den enkelte har blir sentral i framtidens eldreomsorg. I 2030 vil antall mennesker over 80 år ha økt med over 50 prosent. Rundt år 2050 snakker vi sannsynligvis om en tredobling.

- Altfor ofte blir boligen utelatt når det snakkes om framtidens eldreomsorg. Tilrettelagte boliger som dekker de behov den enkelte har, blir sentralt dersom vi skal lykkes i årene som kommer. Derfor synes jeg det er viktig at denne konferanse lar boligen spille hovedrollen når vi diskuterer framtidens eldreomsorg, avslutter Bente Johansen, seniorrådgiver i NBBL.

Her finner du hele programmet

NBBLs heisbrosjyre: Heis gir trygghet og trivsel


Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger