Heis gir trygghet og trivsel

NBBL har laget et nytt hefte om viser ulike muligheter for installering av heis. Her finner du eksempler, tips til hvordan styret kan gå frem og hvem som kan kontaktes for å få råd og veiledning (foto: Mikkel Moxnes).
Flere heiser gir mange beboere økt livskvalitet og mulighet til å bli boende hjemme lenger. Dessuten er heis et gode alle kan nyte godt av. Den letter hverdagen for alle, med og uten rullestol, rullator og barnevogn.

Mange av landets lavblokker ble bygget på en tid da det ikke ble stilt krav om heis, men våre krav til hva som er en god bolig endres med tiden. I ny-boligmarkedet er det en kvalitet som tas for gitt. Derfor er innstallering av heis like viktig som annen oppgradering i eldre blokker.

Siden starten av 1990-tallet er det installert heis i noen borettslag i Norge, men de aller fleste lavblokker mangler fremdeles heis.

- Hamar kommune i samarbeid med Obos Innlandet er pionerer i arbeidet med heis. De står bak over halvparten av alle heisene som har blitt installert, sier Thor Eek, adm. direktør i NBBL.

Mange borettslag og sameier er lite kjent med Husbankens heistilskudd. Husbanken gir tilskudd til inntil 50 prosent av prosjekteringskostnadene og inntil 50 prosent av investeringskostnaden. 

NBBL har laget en brosjyre som viser ulike muligheter for installering av heis. Her finner du eksempler, tips til hvordan styret kan gå frem og hvem som kan kontaktes for å få råd og veiledning. Last den ned her eller send en henvendelse til Bente Johansen for å få gratis eksemplar. Du finner også informasjon på www.nbbl.no/heis

F.h: Styreleder Oscar Hivane er svært fornøyd med byggeleder John Lillesæters innsats. Lillesæter lange erfaring med heisprosjekter kom godt med (foto: Nadia Frantsen).

- Vi ønsket oss et moderne bygg
Fagertun på Elverum er ett av borettslagene på innlandet som nylig har installert heis og var helt avhengig av Husbankens tilskudd for å gjennomføre prosjektet.  Borettslaget ønsket seg et moderne bygg. Beboerne hadde høy gjennomsnittsalder og etter at rehabilitering og innglassing av balkonger var ferdig var det naturlig å få på plass heisen.

- Styret tok kontakt med byggeleder John Lillesæter i OBOS Prosjekt som også hadde bistått i et balkongprosjekt. Han hadde lang erfaring med installering av heis i borettslag på Hamar. Han holdt kontakten med Husbanken underveis og oversikt over søknadsprosessen. Husbanken ga 40 prosent tilskudd. Det hadde vært urealistisk å sette i gang med et slikt prosjekt uten dette tilskuddet. De resterende kostnadene ble dekket ved å ta opp felles lån i OBOS Bank, sier styreleder Oscar Hivane.

Kombinasjonen av kompetansen og engasjementet til John Lillesæter i OBOS prosjekt, og styrets ryddighet og profesjonalitet i kontakt med både beboere og leverandører, var viktige nøkkelfaktorer for prosjektets gode gjennomføring.

- Resultatet er et oppgradert borettslag med fornøyde beboere. Styret har fått mange gode tilbakemeldinger, både fra eldre, yngre og forbipasserende. Vi mener leilighetene har blitt mer populære i området og har fått en høyere verdi, avslutter en fornøyd styreleder Oscar Hivane.

Arne Hagerup, prosjektansvarlig i Sundekrossen Borettslag tror at en av årsakene til at beboeren har blitt så fornøyd, er at de ble godt informert underveis (foto: Minna Anneli Suojoki).

Et attraktivt borettslag i Stavanger
Sundekrossen ville installere heis for å bli et mer tilgjengelig og attraktivt borettslag. De tok kontakt med Bate boligbyggelag for å få veiledning og prosjekthjelp. Boligbyggelaget tok ansvar for hele prosessen, også for kontakten med Husbanken og kommunen. Tilskuddsbeløpet ble økt fra ca 30 prosent til nærmere 50 prosent i perioden.

– Boligbyggelaget gjorde en uvurderlig innsats i prosessen, sier en fornøyd prosjektansvarlig i borettslaget Arne Hagerup.

Det var enighet i styret om heisprosjektet før de kontaktet Bate boligbyggelag. Styret hadde forberedt saken godt.  Løsninger, priser og framdriftsplan var på plass før generalforsamling. Beboerne fikk også lovnad om at ingen skulle få økt husleie. God økonomi i borettslaget gjorde dette mulig.

- Det kom noen innspill med hensyn til plassering av heisene, men generalforsamlingen gjorde vedtak med god margin. En slik prosess er avgjørende å ha før man setter i gang, sier Hagerup.

Thor Eek, adm. direktør i NBBL sier det blir enklere å få plass heisen. Tilskuddet blir ikke borte selv om prosjektet ikke er ferdig i løpet av året tilskuddet ble tildelt (foto: Arash Nejad).

Enklere med heis i borettslag og sameier
Dagens regler for tilskudd til heis i Husbanken forutsetter at prosjektet blir gjennomført i løpet av året, ellers faller midlene bort. Dette førte til at heisprosjektene på Elverum og i Stavanger var avhengig av rask saksbehandling kommunen, dyktig prosjektledelse og lite problemer underveis.

I forslag til Statsbudsjett for 2015 ønsker regjeringen å gjøre det enklere for borettslag og sameier ved at tilskuddet skal bli overførbart. Det betyr at heisprosjekter kan gjennomføres over en lengre tidsperiode enn før. 

- NBBL har sammen med mange andre i lang tid argumentert for at tilskuddet til heis skal kunne overføres fra ett år til dette neste. Endelig kan borettslag og sameier trygt sette i gang heisprosjekter og vite at det er midler til å få heisene installert, selv om prosjektet ikke er helt i mål ved årsskiftet, sier påpeker Thor Eek, adm. direktør i Norske boligbyggelag.

NBBLs heisbrosjyre: Heis gir trygghet og trivsel


Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger