Passivt rød-grønt boligbudsjett

Regjeringen viderefører i sitt siste budsjettforslag en passiv linje i boligpolitikken, slår adm. dir. Thor Eek fast i sin kommentar til forslaget til budsjett for 2014. De forslår at Husbankens låneramme blir på 20 mrd. Det er 5 mrd mindre enn det som ble bevilget 2013.
Regjeringen legger opp til en passiv boligpolitikk i sitt forslag til Statsbudsjett, mener Thor Eek i NBBL (Ill.: statsbudsjett.no).

- Det er etter vår mening manglende forståelse fra regjeringens side når den ikke ser at Husbanken kan spille en mer aktiv rolle i forhold det som skal bygges av nye boliger framover, sier Eek.

Eek viser til at Husbankens lånekasse er tom, samtidig som behovet for å bygge flere nye boliger fortsatt er stort. Fortsatt høy befolkningsvekst underbygger dette, noe som også regjeringen understreker i budsjettet. 

- I en slik situasjon burde man i stedet lagt opp til mer bruk av Husbanken, ikke mindre, påpeker Thor Eek.  

Styrket tilskuddsordning for tilgjengelige boliger
NBBL-sjefen mener det er bra at regjeringen ønsker å styrke tilskuddsordningen for tilgjengelige boliger med 7 mill. til totalt 185 mill i 2014.  Slik fortsetter regjeringen å prioritere det viktige arbeidet som blant annet fører til at flere får mulighet til å innstallere heis.

- Dette positive enkeltelementet greier likevel ikke å dempe bildet av et boligbudsjett på sparebluss. Det er riktignok tatt høyde for å bygge flere studentboliger, men antallet er jo ikke i nærheten av hva både de rød-grønne og opposisjonspartiene lovte i valgkampen. Vi får nå sette vår lit til at den nye regjeringen vil markere en større vilje til boligpolitisk handling allerede i sitt tilleggsbudsjett i november, sier adm. dir. Thor Eek i NBBL.

Her kan du lese NBBLs synspunkter på forslaget til Statsbudsjett for 2014
 


Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger